Poprzednia

ⓘ Bohdan Aniszczyk
                                     

ⓘ Bohdan Aniszczyk

Z wykształcenia matematyk, w 1992 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Został profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania "Copernicus” we Wrocławiu.

Od 1990 do 2002 zajmował stanowisko członka zarządu miasta Wrocławia, odpowiedzialnego za oświatę. Kilkakrotnie wybierany na radnego miejskiej w tym w 2002, 2006, 2010, 2014 i 2018, zasiadał w Klubie Obywatelskim, a od 2006 związany ze środowiskiem Rafała Dutkiewicza, w samorządzie powoływany na przewodniczącego Komisji Edukacji i Młodzieży.

W 1995 społecznie objął funkcję przewodniczącego zarządu głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

W 1995 został wyróżniony Medalem Świętego Brata Alberta za działalność charytatywną na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych umysłowo. Odznaczony Brązowym 2001, Srebrnym 2005 i Złotym 2015 Krzyżem Zasługi.