Poprzednia

ⓘ Parafia św. Michała Archanioła w Kodniu
Parafia św. Michała Archanioła w Kodniu
                                     

ⓘ Parafia św. Michała Archanioła w Kodniu

Parafia św. Michała Archanioła – parafia prawosławna w Kodniu, w dekanacie Terespol diecezji lubelsko-chełmskiej.

Na terenie parafii funkcjonują 2 cerkwie:

 • cerkiew św. Proroka Eliasza w Olszankach – filialna
 • cerkiew Świętego Ducha w Kodniu – parafialna
                                     

1. Historia

Parafia prawosławna w Kodniu powstała w 1515. Pierwszą świątynią była ufundowana przez wojewodę podlaskiego Iwana Sapiehę drewniana cerkiew św. Michała Archanioła, która przetrwała do lat 70. XIX w. W 1530 zbudowano murowaną cerkiew Świętego Ducha, przy której erygowano drugą parafię. W XVII w. obie parafie przyjęły unię.

Po likwidacji unii na południowym Podlasiu i reaktywacji parafii prawosławnych, w 1875 władze carskie urządziły w rzymskokatolickim kościele św. Anny cerkiew, która stała się siedzibą parafii św. Michała Archanioła w miejsce rozebranej drewnianej świątyni z 1515. W 1910 w Kodniu zbudowano kolejną cerkiew – pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego. Działalność parafii przerwał wybuch I wojny światowej i udanie się prawosławnej ludności na bieżeństwo.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zlikwidowano wszystkie świątynie prawosławne w Kodniu – cerkiew św. Michała wcześniejszy kościół św. Anny zwrócono rzymskim katolikom, cerkiew Świętego Ducha stała się świątynią neounicką obecnie jest to filialny kościół rzymskokatolicki, natomiast w cerkwi Świętych Cyryla i Metodego urządzono szkołę. Parafia katolicka przejęła też część cmentarza prawosławnego mimo że już posiadała jeden, będący jej wyłączną własnością. Wierni prawosławni po powrocie z bieżeństwa zbudowali w miejscu drewnianej cerkwi św. Michała niewielką kapliczkę, przy której początkowo organizowali życie parafialne od lat 30. pod opieką mnichów z monasteru w Jabłecznej. Wskutek trudności stwarzanych przez władze państwowe, nabożeństwa zaczęto odprawiać na cmentarzu, w prowizorycznym szałasie. Bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej wzniesiono murowany budynek oficjalnie jako mieszkalny, który stopniowo zaadaptowano na cerkiew parafialną pod wezwaniem św. Michała Archanioła.

W latach 1944–1946 część ludności prawosławnej została przesiedlona do ZSRR, w 1947 wysiedlono niektóre rodziny w ramach Akcji "Wisła”. W okresie powojennym prace trwały do lat 80. powiększono budynek cerkiewny, dobudowano dzwonnicę i kopuły, wzniesiono dom parafialny.

W 1997 poświęcono cerkiew filialną św. Proroka Eliasza, zbudowaną na cmentarzu w Olszankach.

W 2000 podjęto decyzję o budowie nowej świątyni parafialnej pod wezwaniem Świętego Ducha przy ulicy Sławatyckiej, według projektu Mirosława Załuskiego syna prawosławnego duchownego. Cerkiew wzniesiono w latach 2001–2007, dzięki znacznej pomocy finansowej Greckiego Kościoła Prawosławnego. Konsekracja świątyni dokonana przez zwierzchników dwóch Cerkwi: polskiej – metropolitę Sawę i greckiej – arcybiskupa Chrystodulosa miała miejsce 20 maja 2007. W budynku dawnej cerkwi parafialnej św. Michała Archanioła otwarto Centrum Kultury Prawosławnej.

                                     

2. Wykaz proboszczów

 • lata 30. XX w. – mnisi z Jabłecznej
 • 2005–2013 – ks. Wiesław Skiepko
 • 1964–1989 – ks. Aleksy Subotko
 • 1958–1960 – ks. Eugeniusz Nielipiński
 • 1960–1964 – ks. Grzegorz Sosna
 • ? –1958 – o. ihumen Alipiusz Kołodko
 • od 2013 – ks. Jan Grajko
 • 1989–2005 – ks. Jerzy Ignaciuk
 • – ks. Piotr Uszakow