Poprzednia

ⓘ Analiza sektorowa
                                     

ⓘ Analiza sektorowa

Analiza sektorowa – służy identyfikacji oraz ocenie głównych czynników wpływających na atrakcyjność prowadzenia działalności w danym sektorze. Stanowi część analizy strategicznej. Jest również wykorzystywana w analizie fundamentalnej.

Celem analizy sektorowej jest ustalenie, jaka jest atrakcyjność sektora dla istniejących przedsiębiorstw oraz potencjalnie nowych graczy. Dzięki temu możliwa jest ocena sektorów pod kątem perspektyw rozwojowych, a także identyfikacja sektorów, które w przyszłości mogłyby stanowić atrakcyjne pole dla działalności przedsiębiorstwa.

W analizie sektorowej wykorzystuje się m.in. następujące metody i techniki:

  • analiza grup strategicznych w sektorze,
  • ocena cyklu życia sektora.
  • profil ekonomiczny sektora,
  • punktowa ocena atrakcyjności sektora,
  • analiza pięciu sił Portera,