Poprzednia

ⓘ Analiza ryzyka
Analiza ryzyka
                                     

ⓘ Analiza ryzyka

Analiza ryzyka – określone działania skierowane na obniżenie negatywnego wpływu ryzyka na funkcjonowanie danego podmiotu i podejmowanie odpowiednich działań służących przeciwdziałaniu i ograniczaniu ryzyka. Pozwala na identyfikację, ocenę i monitorowanie poziomu ryzyka w sposób jakościowy i ilościowy, najczęściej przy wykorzystywaniu odchylenia standardowego i współczynnika zmienności.

Analiza ryzyka jest jednym z podstawowych elementów procesu zarządzania ryzykiem.

Wyróżnia się kilka rodzajów podejścia do analizy:

 • podejście mieszane.
 • podejście podstawowego poziomu – zastosowanie standardowych zabezpieczeń,
 • podejście nieformalne – oparte na wiedzy i doświadczeniu ekspertów,
 • szczegółowa analiza ryzyka – z wykorzystaniem technik analizy ryzyka,

Analiza ryzyka jest narzędziem wykorzystywanym m.in. do:

 • podejmowania decyzji kredytowych.
 • przygotowania polityki bezpieczeństwa i systemów zarządzania bezpieczeństwem,
 • podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 • różnego rodzaju analiz biznesowych,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzania projektem,
                                     

1. Sposoby realizacji analizy ryzyka

 • Krok czwarty: Określenie ryzyka. Sprawdzamy wpływ wykorzystania konkretnych, zdefiniowanych wcześniej podatności na organizację.
 • Krok piąty: podjęcie decyzji o ryzyku. Z ryzykiem, które wystąpi, możemy zareagować na 4 sposoby: zredukować, zaakceptować, przekazać albo uniknąć.
 • Krok trzeci: Określenie podatności realnych luk / słabości. Jako, że już mamy przyporządkowany szereg potencjalnych zagrożeń, musimy sprawdzić, czy one realnie mogą zagrozić bezpieczeństwu. Tutaj należy wykonać testy penetracyjne.
 • Krok pierwszy: Inwentaryzacja zasobów. W tym kroku należy sprawdzić, jakie posiadamy zasoby zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, określić ich krytyczność oraz aktualną ochronę.
 • Krok drugi: Określenie zagrożeń potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa. Tutaj należy zastanowić się, co może negatywnie wpłynąć na zasób. Rozważa się czynnik ludzki, naturalny, zmiany technologiczne oraz prawno-organizacyjne.
                                     

2. Wady technik analizy ryzyka

Większość stosowanych metod analizy ryzyka odznacza się takimi słabościami jak:

 • nieuwzględnianie zagrożenia spowodowanego umyślnie,
 • niepełność kategorii ryzyka,
 • brak wystarczających danych,
 • trudność jednoznacznej interpretacji wyników.
 • nieuwzględnianie ryzyka wtórnego,