Poprzednia

ⓘ Wskaźniki rynku kapitałowego
                                     

ⓘ Wskaźniki rynku kapitałowego

Wskaźniki rynku kapitałowego – wskaźniki finansowe, które mają na celu pokazanie relacji między wartościami ze sprawozdań finansowych a wartościami uzyskiwanymi na rynku kapitałowym. Wskaźniki te są więc oparte na danych pochodzących nie tylko ze sprawozdań finansowych, jak ma to miejsce w pozostałych rodzajach wskaźników finansowych, ale również z rynku kapitałowego. Ułatwiają one ocenę inwestorom podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Do wskaźników rynku kapitałowego zalicza się m.in.:

  • wskaźnik dywidendy – relacja bieżącej ceny rynkowej przypadającej na jedną akcję do dywidendy P/D, price to dividend,
  • wskaźnik ceny rynkowej do wartości księgowej C/WK lub P/BV, price/book value,
  • wskaźnik stopy dywidendy – iloraz wartości dywidendy wypłaconej lub zadeklarowanej za ostatni rok i aktualnej wartości rynkowej akcji DS, dividend per share.
  • wskaźnik ceny do zysku P/E, price/earnings ratio,
  • wskaźnik zysku na jedną akcję EPS, earnings per share,