Poprzednia

ⓘ Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
                                     

ⓘ Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydział Sztuki – szesnasty i zarazem najmłodszy wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oferuje studia na kierunkach:

  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
                                     

1. Opis kierunków

Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzone są studia stacjonarne:

  • studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 sem., sp. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • studia drugiego stopnia – magisterskie 4 sem., sp. edukacja muzyczna szkolna, muzyka estradowa

Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzone są studia stacjonarne:

  • studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 sem., sp. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • studia drugiego stopnia – magisterskie 4 sem., sp. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
                                     

2. Historia Wydziału

W październiku 2008 roku rozpoczęto zmiany strukturalne na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, czego efektem była zmiana nazwy na Wydział Nauk Społecznych, a następnie 1 stycznia 2009 roku wyodrębniono nowy wydział – Wydział Sztuki. Tworzą go dwie jednostki – Instytut Muzyki i Instytut Sztuk Pięknych. Dziekanat i obie jednostki mieszczą się w budynku przy ul. Szrajbera 11.

Wydział na dzień 1 stycznia 2009 dysponował ok. 60 nauczycielami akademickimi, w tym 14 profesorami. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora z dyscypliny dyrygentura. Studiuje tu około 270 studentów na dwóch kierunkach. Absolwent WS otrzymuje stopień magistra sztuki.