Poprzednia

ⓘ Kategoria:Architektura w Łęcznej
                                               

Mała Synagoga w Łęcznej

Synagoga została zbudowana na początku XIX wieku. W 1848 roku synagoga spłonęła podczas pożaru i dopiero w 1859 roku została gruntownie wyremontowana. W 1881 roku budynek ponownie spłonął i został wkrótce odbudowany. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę. Po zakończeniu wojny Zarząd Nieruchomości w Łęcznej wydzierżawił zachowany w dobrym stanie budynek prywatnym osobom na młyn i kaszarnię. W 1950 roku została przebudowana, rozebrano bimę, Aron ha-kodesz, zamalowano polichromie oraz zamurowano ścienne nisze. Po 1954 roku przejęta przez filię Spółdzielni Pracy Drewno, n ...

                                               

Ratusz w Łęcznej

Budynek wybudowany według planu opracowanego 15 stycznia 1888 roku przez inżyniera architekta powiatu lubartowskiego, Lenkowskiego, z przeznaczeniem na odwach. Funkcję taką pełnił do I wojny światowej. Po 1920 roku władze miasta przebudowały go na biura magistratu i kasę miejską i odtąd nosi nazwę ratusza. Dobudowano wówczas od zachodu oficyny na areszt i mieszkanie stróża. Od odzyskania niepodległości w 1918 r. pełnił funkcję magistratu. Zniszczony w czasie II wojny światowej. Odbudowany w latach 1961-1963 i zrekonstruowany. Zachodnią oficynę rozebrano. Obiekt został wpisany do rejestru z ...

                                               

Mansjonaria w Łęcznej

Mansjonaria wybudowana została około 1639 roku z fundacji Adama Noskowskiego, podkomorzego lubelskiego, z przeznaczeniem dla księży mansjonarzy, w stylu późnego baroku. Budynek został uszkodzony przez pożar w 1715 roku. W latach 1767–1774 restaurowany był przez biskupa płockiego Hieronima Szeptyckiego, dziedzica Łęcznej. Remont zakończył bratanek biskupa, ksiądz Marcin Szeptycki, ówczesny proboszcz parafii łęczyńskiej i przeznaczył go na plebanię. W 1820 roku budynek wymagał remontu i nie był zamieszkany. W 1930 roku dach gruntownie przebudowano według projektu architekta Trzcińskiego, zas ...

                                               

Budynek dawnej plebanii w Łęcznej

Budynek dawnej plebanii w Łęcznej – drewniany budynek dawnej plebanii w Łęcznej zbudowany około 1858 roku przez księdza proboszcza Bolesława Wrześniewskiego.

                                               

Zespół dworsko-parkowy na Podzamczu w Łęcznej

Zespół dworsko-parkowy na Podzamczu w Łęcznej - zespół dworsko-pałacowy położony w Łęcznej. Na terenie zespołu znajduje się łęczyński zamek, XIX-wieczny dwór, oficyna, spichlerz i liczne pomniki przyrody.

                                               

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puchaczowie

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Łęczna archidiecezji lubelskiej. Obecna, murowana świątynia była budowana od 1778 roku dzięki staraniom księdza Leonarda Prokopowicza, opata sieciechowskiego do końca XVIII wieku właścicielem wsi było opactwo benedyktyńskie w Sieciechowie. Jeszcze nieukończona budowla została konsekrowana w 1786 roku. W 1800 roku, wciąż jeszcze ukończona, już musiała być wyremontowana. Została również wzmocniona przyporami. Polichromia została wykonana w 1914 roku. Jest to budowla orientowana, murowana ...

Cmentarz żydowski w Łęcznej
                                               

Cmentarz żydowski w Łęcznej

Cmentarz żydowski w Łęcznej – został założony w XVI wieku. Ma powierzchnię 1.1 ha. Jest ogrodzony siatką. Do naszych czasów nie zachowały się na nim żadne nagrobki. W ostatnich latach odbudowano ohel cadyka. Odzyskane macewy można oglądać w zebrane w pobliżu synagogi.