Poprzednia

ⓘ Planowanie ciągłości działania
Planowanie ciągłości działania
                                     

ⓘ Planowanie ciągłości działania

Planowanie ciągłości działania, PCD – pojęcie dotyczące działań w zakresie tworzenia, weryfikacji i aktualizacji planów wznawiania działania w obszarze kluczowych procesów organizacji, w przypadku wystąpienia katastrofy. Dotyczy zdarzeń o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, ale o katastrofalnych skutkach, których czasu wystąpienia nie można przewidzieć.

                                     

1. Założenia

Założeniem PCD jest to, że organizacja nie może kontynuować działalności w podstawowej lokalizacji i konieczne jest wznowienie kluczowych procesów w lokalizacji zapasowej w minimalnym niezbędnym zakresie, zapewniającym przetrwanie organizacji, do czasu powrotu do lokalizacji podstawowej, a jeśli to nie jest możliwe, w czasie niezbędnym do odbudowania i uruchomienia nowego ośrodka podstawowego. Planowanie Ciągłości Działania jest jednym z etapów szerszego procesu zarządzania ciągłością działania.

Podstawą zarządzania ciągłością działania firm są standardy BS 25999, ISO 22301 oraz zbiór dobrych praktyk z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planów awaryjnych.

                                     

2. Etapy procesu zarządzania ciągłością działania

  • Analiza ryzyka.
  • Wdrożenie PCD.
  • Testy wdrożonych rozwiązań i procedur.
  • Utworzenie planów ciągłości działania.
  • Szkolenia.
  • Analiza procesów biznesowych.
  • Identyfikacja kluczowych procesów.

Powyższe etapy powinny być realizowane cyklicznie w celu dostosowania do zmieniającego się otoczenia, zmian organizacji i zagrożeń zgodnie z cyklem Deminga.