Poprzednia

ⓘ 9 Oddział Ochrony Pogranicza
9 Oddział Ochrony Pogranicza
                                     

ⓘ 9 Oddział Ochrony Pogranicza

Sformowany przez Krakowski Okręg Wojskowy rozkazem dowódcy okręgu – gen. Mikołaja Prus-Więckowskiego w składzie sześciu komendantur odcinków i 30 strażnic o stanie 2934 wojskowych i 23 kontraktowych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Oddział miał powstać na bazie stanu osobowego 6 i 8 DP, a także niewielkiej części 17 DP. W skład grupy formującej między innymi wchodzili: ppor. Henryk Mardeusz i ppor. Aleksander Cisłowski. Miejscem postoju Oddziału miał być Nowy Sącz, ul. Jagiellońska. Komenda w Rajczy powstała na bazie 3/14 pp, komenda w Jabłonce na bazie 3/18 pp, komenda w Nowym Targu na bazie l/16 pp, komenda w Nowym Sączu na bazie 3/16 pp.

Oddział przyjął do ochrony odcinek granicy południowej z Czechosłowacją od rejonu Baligród po Zwardoń, ochraniany wcześniej przez 6 i 8 Dywizje Piechoty.

Na podstawie rozkazu Nr 0153/Org. Naczelnego Dowódcy WP z dnia 21 września 1946 roku jednostka została przeformowana w 9 Krakowski Oddział WOP

                                     

1. Struktura w 1945

  • komenda odcinka nr 40 – Stary Sącz
  • dowództwo i sztab
  • komenda odcinka nr 43 – Rajcza
  • komenda odcinka nr 41 – Nowy Targ
  • grupa manewrowa
  • komenda odcinka nr 42 – Jabłonka
  • komenda odcinka nr 38 – Komańcza
  • komenda odcinka nr 39 – Gorlice