Poprzednia

ⓘ Siarhiej Alejnik
                                     

ⓘ Siarhiej Alejnik

Siarhiej Alejnik, biał. Сяргей Алейнік - białoruski dyplomata.

W 1986 ukończył studia na Wydziale Języków Obcych w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Mińsku. Siedem lat później obronił doktorat w Akademii Dyplomatycznej MSZ Austrii. Po odzyskaniu przez Białoruś niepodległości w 1991 był m.in. szefem protokołu dyplomatycznego w MSZ. Od 2002 pełnił funkcję stałego przedstawiciela Białorusi przy Biurze ONZ, a w maju 2008 złożył listy uwierzytelniające Benedyktowi XVI rozpoczynając misję ambasadora swego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Od tego czasu pozostawał również ambasadorem Republiki przy Zakonie Maltańskim. Od stycznia 2009 roku pełni funkcję wiceministra spraw zagranicznych; zachował jednak obie funkcje ambasadorskie.

W 2013 został mianowany ambasadorem Białorusi w Londynie. Jednocześnie zachował urzędy ambasadora przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim.