Poprzednia

ⓘ Edward Janiak
Edward Janiak
                                     

ⓘ Edward Janiak

Edward Janiak – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii moralnej, biskup pomocniczy wrocławski w latach 1996–2012, biskup diecezjalny kaliski od 2012.

                                     

1. Życiorys

Urodził się 14 sierpnia 1952 w Malczycach. Jego młodszy brat również został kapłanem. Ukończył Technikum Przemysłu Drzewnego w Sobieszowie, uzyskując w 1971 świadectwo dojrzałości. Zanim wstąpił do seminarium duchownego, przez dwa lata studiował na Wydziale Technologii Drewna Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. W latach 1973–1979 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, zakończone uzyskaniem magisterium z teologii. Równocześnie zdobywał formację kapłańską w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święceń prezbiteratu udzielił mu 19 maja 1979 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu miejscowy biskup pomocniczy Wincenty Urban. Dalsze studia odbył na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie w 1983 uzyskał licencjat z teologii moralnej. W latach 1983–1986 kontynuował studia w zakresie teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, które ukończył z doktoratem.

W latach 1979–1983 pracował jako wikariusz w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy. Od 1986 do 1987 był proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Po powrocie do archidiecezji pracował w Archiwum Archidiecezjalnym, był też sekretarzem kardynała Henryka Gulbinowicza. Od 1988 pełnił funkcję wicedyrektora Referatu ds. Dobroczynności w kurii metropolitalnej, a w latach 1989–1996 dyrektora nowo powstałej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Wszedł w skład Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów i Komisji Rewizyjnej dla Instytucji Kościelnych Archidiecezji Wrocławskiej. W 1992 otrzymał godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości.

W 1987 został mianowany adiunktem w Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i wykładowcą Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Objął wykłady z teologii moralnej, teologii pastoralnej i charytatywnej działalności Kościoła. W latach 1989–1992 pełnił funkcję dyrektora administracyjnego Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego.

26 października 1996 papież Jan Paweł II prekonizował go biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Scilium. Święcenia biskupie otrzymał 30 listopada 1996 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Udzielił mu ich kardynał Henryk Gulbinowicz, któremu towarzyszyli arcybiskup Józef Kowalczyk i biskup Sławoj Leszek Głódź. Jako dewizę biskupią przyjął słowa "Oportet servire ” Trzeba, abym służył. W archidiecezji wrocławskiej sprawował funkcję wikariusza generalnego. Został kierownikiem Sekretariatu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Pełnił funkcję prepozyta Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej.

21 lipca 2012 papież Benedykt XVI prekonizował go biskupem diecezjalnym diecezji kaliskiej. Ingres do katedry św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu odbył 12 września 2012.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski objął funkcję przewodniczącego Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Został delegatem ds. Imigracji, delegatem ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, a także asystentem kościelnym Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Wszedł też w skład Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą. 17 grudnia 2011 papież Benedykt XVI mianował go członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Został też członkiem Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji. W 2004 nadano mu honorowe obywatelstwo Malczyc i gminy Malczyce. W 2015 został przyjęty do konfraterni zakonu paulinów.

W 2014 był współkonsekratorem podczas sakry biskupa pomocniczego kaliskiego Łukasza Buzuna.

                                     

2. Podejrzenia o ukrywanie przypadków molestowania seksualnego

16 maja 2020 w filmie Zabawa w chowanego bp. Janiaka oskarżono o ukrywanie dwóch przypadków nadużyć seksualnych. Niedługo po premierze tegoż filmu portal OKO.press poinformował o trzecim.

Biskup miał być odpowiedzialny za przenoszenie księdza Arkadiusza Hajdasza z parafii na parafię i nieprzekazanie jego przypadku do Stolicy Apostolskiej. Podejrzewa się go także o ukrywanie sprawy księdza Pawła Kani, skazanego za molestowanie i gwałty na małoletnich. Według informacji OKO.press miał on również kryć swojego kolegę, ks. Edwarda P., skazanego za molestowanie dwóch ministrantów, kłamiąc w sprawie dotyczącej przyszłej posługi księdza P.

W tym samym dniu, gdy film Zabawa w chowanego został opublikowany w Internecie, prymas Polski i delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży abp Wojciech Polak postanowił zwrócić się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o wszczęcie postępowania i sprawdzenie, czy bp Janiak nie dopuścił się zaniedbań w sprawie podległych mu księży podejrzanych o popełnienie czynów o charakterze pedofilskim. 21 maja prymas otrzymał potwierdzenie z Nuncjatury Apostolskiej o przekazaniu zawiadomienia do Stolicy Apostolskiej. W związku z zaistniałą sytuacją dzień przed udzieleniem święceń kapłańskich diakonom z diecezji kaliskiej kuria diecezjalna poinformowała, że udzieli ich ks. bp Stanisław Napierała, biskup senior diecezji kaliskiej. Na uroczystość, która odbyła się 23 maja 2020 zostali wpuszczeni tylko zaproszeni wcześniej goście oraz kapłani celebrujący Eucharystię. Dziennikarze zebrani przed katedrą św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu nie zostali wpuszczeni do kościoła.

Użytkownicy również szukali:

biskup janiak nowotwór,

...
...
...