Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy – była polska niepubliczna szkoła wyższa w Świdnicy. Obecnie jest to Wydział Zamiejscowy Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi.

Uczelnia kształciła studentów na dwóch kierunkach na poziomie studiów zawodowych licencjackich i inżynierskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

                                     

1. Historia

Starania o powstanie w Świdnicy niepublicznej szkoły wyższej rozpoczęły się w 1999 roku z inicjatywy wieloletnich pracowników uczelni technicznych, a także przedstawicieli biznesu z Dolnego Śląska. W tym czasie kilka miast złożyło ofertę przekazania uczelni budynku na jej przyszłą siedzibę. Spośród tych propozycji wybrano Świdnicę, której władzę przeznaczyły biurowiec po zlikwidowanej Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych, przy ulicy Kliczkowskiej 34. Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy zajmowała się kształceniem studentów z zakresu związanego z teleinformatyką.

Po trwającym ponad rok kapitalnym remoncie zdewastowanego obiektu przy pomocy władz samorządowych oraz zaadaptowania go na potrzeby szkolne i po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej, rozpoczęto rekrutację na pierwszy rok akademicki 2001/2002 na dwa kierunki: informatyka oraz elektronika i telekomunikacja. Pierwszy rok akademicki w październiku 2001 roku zaczęło ponad 100 studentów.

9 września 2016 roku w Świdnicy został utworzony Wydział Zamiejscowy Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi. 1 października tego samego roku Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna została z nim połączona, stając się częścią AHE w Łodzi. Personel i majątek Szkoły zostały włączone w struktury Akademii.

                                     

2. Podstawowe statystyki

W szkole zatrudnionych było 29 pracowników naukowo-dydaktycznych.

Według stanu na rok akademicki 2011/2012 na uczelni studiowało około 500 studentów.

                                     

3. Program dydaktyczny

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy prowadziła następujące kierunki studiów:

Studia licencjackie pierwszego stopnia
 • gospodarka Unii Europejskiej
 • polityka ochrony środowiska
 • ekonomika i organizacja biznesu
 • logistyka w przedsiębiorstwie
 • ekonomia
 • gospodarka sektora publicznego
 • rynek turystyczny
 • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
 • agrobiznes
 • menadżerska
Studia inżynierskie pierwszego stopnia
 • technologie internetowe
 • grafika komputerowa
 • mechatronika
 • systemy komputerowe w administracji
 • informatyka w działalności biznesowej
 • informatyka w procesach produkcyjnych
 • informatyka
 • sieci komputerowe

Ponadto szkoła oferowała następujące studia podyplomowe:

 • menadżer samorządu terytorialnego
 • gospodarka sektora publicznego

Uczelnia oferowała także kursy dokształcające dla pracujących takie jak:

 • szkolenie z zakresu planowania i realizacji e-Biznesu
 • szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputerów i praktycznego wykorzystania pakietów biurowych
 • szkolenie z zakresu planowania własnego biznesu przygotowanie biznesplanu


                                     

4. Władze

 • Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Marketingowego: dr Robert Krzemień
 • Rektor: doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski
 • Prorektor ds. Jakości Kształcenia: prof. dr hab. inż. Adam Janiak
 • Dziekan Wydziału Informatyki: dr inż. Maria Chałon
 • Prorektor ds. Nauczania: dr hab. Andrzej Kudłaszyk, prof. WSTT
                                     

5. Poczet rektorów

 • 2001–2011: prof. dr hab. inż. Jan Kazimierczak – informatyk, systemy informatyczne
 • 2011–2016: doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski – informatyk, bazy danych