Poprzednia

ⓘ Szlak kuczmański
Szlak kuczmański
                                     

ⓘ Szlak kuczmański

Szlak kuczmański – szlak handlowy i militarny na południowo-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, środkowe odgałęzienie Czarnego szlaku.

Używany od początku XVI do połowy XVIII wieku przez Tatarów krymskich i nogajskich napadających na Podole.

Rozpoczynał się odchodząc od Czarnego szlaku w górnym biegu Ingułu, koło obecnego miasta Wozniesieńsk, przekraczał Boh i kierował się na Bar. Koło Tarnopola łączył się ponownie z Czarnym szlakiem.