Poprzednia

ⓘ Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, Poznań 2008
Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, Poznań 2008
                                     

ⓘ Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, Poznań 2008

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Poznań 2008 – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 1 do 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych, a wzięło w niej udział łącznie ponad 11 tys. osób.

W ramach konferencji odbywały się:

 • IV sesja spotkania stron protokołu z Kioto – CMP 4
 • XIV Konferencja stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC – COP 14
 • XXIX sesja organów pomocniczych SBSTA i SBI.

Program konferencji obejmował oficjalne spotkania plenarne, nieoficjalne negocjacje państw członkowskich konwencji UNFCCC i protokołu z Kioto, dyskusje panelowe i prezentacje organizowane przez grupy robocze, zespoły ekspertów, organizacje pozarządowe, biznesowe i międzyrządowe w tym organizacje ekologiczne i reprezentujące ludy tubylcze, a także towarzyszące konferencji ogólnodostępne wystawy, pokazy, seminaria i happeningi.

Na czas trwania konferencji teren MTP uznany został za obszar eksterytorialny podlegający wyłącznej jurysdykcji ONZ.

Konferencja była spotkaniem przygotowawczym do Konferencji klimatycznej COP 15 w Kopenhadze, zaplanowanej na grudzień 2009 r., na której powinien zakończyć się kolejny etap międzynarodowych negocjacji w sprawie walki ze zmianami klimatycznymi i na temat nowego porozumienia, które winno zastąpić wygasający w 2012 r. protokół z Kioto.

                                     
 • utraciła Kosowo już w 1999, a inne interpretacje przemawiają za samookreśleniem narodów także uświęconego Kartą Narodów Zjednoczonych i 8. postulatem Aktu
 • świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do
 • wsparciem zarówno Stanów Zjednoczonych jak i Wielkiej Brytanii oraz Francji. Wypracowaniem warunków zjednoczenia miała zająć się konferencja 2 4. Polski rząd
 • Litwę, Chorwację i Portugalię. World Investment Report 2011 Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju UNCTAD Polska 6. najbardziej atrakcyjnym
 • Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ w 1961 roku. Gospodarczo kraj został ożywiony dzięki reparacjom wojennym oraz intensywnemu eksportowi ryżu. W międzyczasie
 • państwa ukraińskiego w wyniku narodowej rewolucji, I konferencja OUN - B wrzesień październik 1941 r. w Zboiskach koło Lwowa konferencja pod przewodnictwem
 • Organizacji Narodów Zjednoczonych a także członkami większości organizacji wyspecjalizowanych ONZ. Rosyjska FSRR odgrywała rolę dominującą w całej historii
 • prezydenta Lecha Wałęsę. 2008 W Poznaniu rozpoczęła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 800 W celu zbadania zarzutów o
 • Rzeczypospolitej Obojga Narodów Od 1573 odbywały się tam wolne elekcje. Po 1596 do Warszawy przeniesiono dwór królewski i urzędy centralne, a w 1611 w rozbudowanym
 • traktat lizboński 1 12 grudnia 2008 w Poznaniu odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 11 lutego 2009 zniesiono obowiązkową
 • Czeczenii w Polsce. W wrześniu 2019 r. wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w Krakowie wynosił 2, 1 Według raportu inwestycyjnego Konferencji ds. Handlu
 • propozycję zwołania międzynarodowej konferencji w sprawie rozwiązania sporu. 28 lipca Austro - Węgry wypowiedziały wojnę Serbii i w tym momencie zaczęła działać

Użytkownicy również szukali:

...
...
...