Poprzednia

ⓘ Dywizja Główna Litewska
                                     

ⓘ Dywizja Główna Litewska

Dywizja sformowana została w kwietniu 1794 na bazie 1 Dywizji. Działała w rejonie Wilna. Organizowała wyprawy na Soły i Polany. Manewrem na skrzydło Rosjan w lipcu 1794 obroniła Wilno. W sierpniu, po przegranej opuściła miasto i kilkoma komedami wycofała się na linię Niemna, a później ześrodkowała w rejonie Grodna.

Później jej wojska przeszły do Warszawy i stanowiły trzon garnizonu Praga. Tam 4 listopada dywizja została zniszczona.

Dywizja nie miała standardowej organizacji. W każdym okresie składała się jednak z trzech rodzajów wojsk: piechoty i strzelców, kawalerii oraz artylerii. Podział wewnętrzny ograniczał się jedynie do tzw. komed. Występował natomiast podział ugrupowana dywizji:

  • marszowy: awangarda, korpus siły główne i ariergarda;
  • bojowy: pierwsza i druga linia piechoty, prawe i lewe skrzydło przeważnie jazda, i korpus rezerwowy

Użytkownicy również szukali:

...
...
...