Poprzednia

ⓘ Kategoria:Reklama
                                               

Reklama

Reklama – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei.

                                               

Kampania reklamowa

Kampania reklamowa – zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych, mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy. Działania te skierowane są do wybranej grupy docelowej. Cele kampanii reklamowej mogą być określone różnie. Do głównych celów kampanii reklamowych zalicza się: wzrost świadomości danego produktu, usługi, marki itp. wzrost sprzedaży repozycjonowanie produktu na rynku wprowadzenie produktu na rynek launch ponowne wprowadzenie produktu na rynek w przypadku produktu o bardzo niskiej sprzedaży lub świadomości relaunch Kampanie reklam ...

                                               

Świadomość marki

Świadomość marki – miernik znajomości marki. Zazwyczaj badania świadomości marki przeprowadza się metodą CATI, czyli drogą wywiadów telefonicznych. Można też przeprowadzać metodą PAPI czyli papierowymi wywiadami kwestionariuszowymi, lub poprzez CAWI - czyli wywiady internetowe. Najważniejsze wskaźniki świadomości marki to: świadomość wspomagana, czyli procent grupy docelowej, który deklaruje znajomość marki po jej wyczytaniu przez ankietera świadomość spontaniczna, czyli procent grupy docelowej, który bez pomocy ankietera jest w stanie podać nazwę marki świadomość TOM ang. Top of Mind czyl ...

                                               

Zasięg całkowity

Zasięg całkowity - jest to procent grupy celowej, który w czasie trwania kampanii reklamowej zetknął się z komunikatem reklamowym przynajmniej jednokrotnie. Zasięg całkowity kampanii reklamowej zwany jest też zasięgiem "1+". Jest to jedna z najważniejszych miar statystycznych kampanii reklamowej. Z uwagi na różne metodologie badań konsumpcji mediów w polskich badaniach marketingowych podawane są zasięgi całkowite kampanii reklamowych osobno dla każdego medium.

                                               

Zasięg efektywny

Zasięg efektywny - według starej szkoły marketingu i reklamy - procent grupy celowej, który zetknął się z przekazem reklamowym przynajmniej z efektywną częstotliwością. Efektywna częstotliwość jest to zakładana minimalna liczba kontaktów z przekazem reklamowym, o którym twierdzi się, że jest skuteczny do realizacji celów kampanii reklamowej.

                                               

Adprint

Adprint – nazwa festiwalu reklamy drukowanej odbywającego się rokrocznie w Rumunii w mieście Braszów. Jest to jedyny w Europie festiwal w całości poświęcony reklamie drukowanej. Po raz pierwszy odbył się w 1999 r. Przyznawane tam nagrody to złote, srebrne i brązowe "anioły" nadawane w 7 następujących kategoriach: Motoryzacja Automotive and automotive products Dobra szybko zbywalne Fast Moving Consumer Goods Wizerunek firmy Corporate Dobra trwałe i inne Durables and Other Consumer Goods Reklama społeczna Social services, Public Awareness Sztuka, Kultura, Media&Rozrywka Usługi Services

                                               

COIK

COIK - pytanie przejrzystości reklam displayowych,tylko w sytuacji, gdy odbiorca już wiedzą o produkcie. Jednak bardzo często potencjalny klient nie miał żadnego wcześniejszego kontaktu z produktem i nie ma wiedzy o nim. Dlatego, dobrze zaprojektowane tekst reklamy powinien być zrozumiały dla nowych klientów.

                                               

Hypertag

Technologia Hypertag reklamy, który pozwala na uzyskanie ich w formie elektronicznej na urządzeniach Bluetooth. Może on być pobrany z plakatu reklamowego w wersji JPG, lub trailer do tego filmu, na przykład telefon komórkowy.

                                               

Reklama metapodprogowa

Reklama metapodprogowa reklamy parodiująca wydatki na przemycanie w reklamach sygnały w podświadomość, sugerując, że nie jest to możliwe, przemycanie w wiadomościach reklamy na podświadomość, czyli bez świadomości ludzkiej.

                                               

Spotler

Spotler – kilkusekundowy plamy media reklama lub statyczny obraz jest wyświetlany na ekranie telefonu komórkowego. Obecnie Spotler używany jako tworzenie obrazu jako narzędzie do zwiększenia sprzedaży. Po raz pierwszy w Polsce, ta forma pojawiła się w grudniu 2006 roku.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...