Poprzednia

ⓘ Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej
                                     

ⓘ Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej - teoria stanowiąca podsumowanie czynników skłaniających przedsiębiorstwa do podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Sformułowana została przez Johna H. Dunninga. W myśl tej teorii czynniki wpływające na decyzję o internacjonalizacji produkcji dzielą się na trzy grupy:

  • specyficzne przewagi własnościowe ang. ownership specific advantages;
  • specyficzne przewagi internalizacji ang. internalization specific advantages;
  • specyficzne przewagi lokalizacyjne ang. location specific advantages.

Tabela: Przewagi przedsiębiorstwa w różnych formach jego internacjonalizacji według Dunninga

Źródło: J.Dunning, International Production and Multinational Enterprise, Allen and Unwin, London 1981 M.K.Witek-Hajduk, Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010, s.43.