Poprzednia

ⓘ Enhanced Telecom Operations Map
Enhanced Telecom Operations Map
                                     

ⓘ Enhanced Telecom Operations Map

eTOM – rozszerzona mapa procesów telekomunikacyjnych, to szeroko stosowany model procesowy przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Opisuje on komplet obszarów biznesowych, kluczowe procesy w tych obszarach oraz ich współdziałanie. Autorem tego modelu jest TeleManagement Forum. Specyfikacje eTOM są dalej rozwijane i dlatego nalepszym źródłem aktualnych dokumentów jest internetowy portal eTOM

eTOM pozostaje w ścisłym związku z ITIL, który jest analogicznym standardem lub zestawem najlepszych praktyk w informatyce.

Obydwa te ramowe rozwiązania są częścią szerszego zagadnienia, jakim jest zarządzanie jakością. ISO 9000 jest prawdopodobnie najlepiej znanym reprezentantem standardów zmierzających do polepszenia rezultatów działania firm, ale jest bardziej ogólny niż eTOM czy ITIL. eTOM został przyjęty przez ITU-T i jego specyfikację zawiera wieloczęściowe Zalecenie ITU-T M.3050, wchodzące w skład serii zaleceń opisujących Sieć zarządzania telekomunikacją TMN.

                                     

1. Podstawy eTOM

eTOM obejmuje trzy główne obszary procesów biznesowych:

- Strategia, infrastruktura i produkt - obejmujący zarządzanie cyklem życia infrastruktury i produktów,

- Eksploatacja i utrzymanie – obejmujący trzon zarządzania operacyjnego,

- Zarządzanie przedsiębiorstwem – obejmujący wsparcie firmowe dla pierwszych dwóch podstawowych obszarów.

Obszary te podlegają dekompozycji na podgrupy procesów z punktu widzenia realizowanych funkcji oraz na podgrupy procesów z punktu widzenia przedmiotu działania.

Zakłada się wielopoziomową dekompozycję i opisywanie elementów modelu oraz procesów do takiego stopnia szczegółowości, jaki będzie wymagany w zastosowaniach. Standardowe specyfikacje obejmują tylko pierwsze 3 poziomy.