Poprzednia

ⓘ Ekonomia konstytucyjna
                                     

ⓘ Ekonomia konstytucyjna

Ekonomia konstytucyjna – dyscyplina naukowa z pogranicza ekonomii i nauk politycznych, zajmująca się analizą ograniczeń wyborów dokonywanych przez podmioty gospodarcze, wypływających z przyjętego ładu społeczno-gospodarczego.

                                     

1. Geneza i przedmiot badań

Ekonomia konstytucyjna wyłoniła się z teorii wyboru publicznego. Za dzieło, które dało początek tej teorii uważa się The Calculus of Consent Rachunek zgody Jamesa M. Buchanana i Gordona Tullocka. Buchanan definiuje ekonomię konstytucyjną jako "próbę wyjaśnienia właściwości działania prawno-instytucjonalno-konstytucyjnych zasad, stanowiących ograniczenia dla wyborów i działań aktorów ekonomicznych i politycznych oraz określających ramy, w których zwykłe wybory aktorów ekonomicznych i politycznych się dokonują". Korzystając z teorii racjonalnego wyboru ekonomia konstytucyjna bada zatem wpływ ograniczeń działalności podmiotów gospodarczych na gospodarkę. Same ograniczenia zazwyczaj wiążą się z wyborem typu trade-off – coś za coś, zarówno istnienie ograniczeń jak i brak konstytuujących je zasad generują pewne koszty gospodarcze. Samą konstytucję Buchanan definiuje jako "zestaw zasad, które ograniczają aktywność osób i jednostek w dążeniu do osiągnięcia własnych kresów i celów". Oczywiście w ten sposób zdefiniowana konstytucja obejmuje cały system prawa oraz ograniczeń nałożonych przez podmiot na samego siebie lub powstałych poprzez zawarcie umów, a nie tylko konstytucję jako najwyższy rangą akt prawny. W ekonomii konstytucyjnej wyróżnia się najczęściej nurt normatywny i pozytywny.

                                     

2. Nurt normatywny

Nurt normatywny zajmuje się legitymizacją władzy państwowej, jej instrumentów i przedstawicieli. Próbuje znaleźć rozwiązanie następujących problemów:

 • treść tych zasad,
 • podział działań pomiędzy odpowiednie szczeble władzy publicznej.
 • cechy zasad konstytucyjnych,
 • sposób ustalania przez społeczeństwo zasad konstytucyjnych spełniających kryterium sprawiedliwości lub efektywności,
 • zbiór zagadnień będących przedmiotem regulacji za pomocą konstytucji,
                                     

3. Nurt pozytywny

Nurt pozytywny zajmuje się badaniem powstawania i modyfikacji zasad konstytucyjnych, ich porównywaniem oraz badaniem skutków ich istnienia. W przeciwieństwie do nurtu normatywnego nie stara się rozwiązywać problemów, ale znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn istniejącego stanu rzeczy:

 • Dlaczego są zmieniane?
 • W jaki sposób i dlaczego powstają zasady konstytucyjne?
 • Dlaczego w różnych państwach istnieją różne systemy zasad?
 • Jakie efekty może przynieść wprowadzenie alternatywnych rozwiązań, również w kontekście ekonomicznym?
                                     

4. Wnioski dla polityki gospodarczej

Ekonomia konstytucyjna stwarza narzędzia dla polityki gospodarczej do stworzenia nurt normatywny odpowiedniego systemu zasad lub analizy istniejącego systemu nurt pozytywny. Może pomóc określić optymalny poziom i zakres ingerencji państwa w gospodarkę oraz ocenić koszty istniejących lub alternatywnych rozwiązań jak i korzyści z nich płynące.

                                     
 • Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo konstytucyjne W 2008 na tym
 • Sąd Konstytucyjny Republiki Turcji oryg. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, ang. The Constitutional Court of the Republic of Turkey organ sądowniczy
 • uzyskał magisterium na wydziale ekonomii Uniwersytetu Wileńskiego. Został zatrudniony jako wykładowca prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Michała Römera
 • środowiska naukowego zależnościami pomiędzy prawem a ekonomią co wiązało się z ekspansją ekonomii do innych nauk społecznych. Koncepcja stosowania analizy
 • zdobył tytuł doktora ekonomii na tejże uczelni. W latach 1996 2001 był asystentem i pracownikiem naukowym w Instytucie Ekonomii Regionalnej na Université
 • Jamusukro fr. Yamoussoukro stolica konstytucyjna Wybrzeża Kości Słoniowej od 1983 Liczy 310 000 mieszkańców 2014 Burmistrzem miasta jest Kouacou
 • Krzysztof Eckhardt prawo konstytucyjne prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Gawlik prawo cywilne prof. nadzw. dr hab. Jerzy Kitowski ekonomia analiza ekonomiczno - finansowa
 • 2014 został dyrektorem Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji, a także kierownikiem Zakładu Prawa Konstytucyjnego Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego

Użytkownicy również szukali:

...
...
...