Poprzednia

ⓘ Gmina Mikulczyce
Gmina Mikulczyce
                                     

ⓘ Gmina Mikulczyce

Gmina Mikulczyce – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1951 w woj. śląskim i katowickim. Siedzibą władz gminy były Mikulczyce.

Gmina zbiorowa Mikulczyce powstała po II wojnie światowej w grudniu 1945 w powiecie bytomskim na terenie tzw. Ziem Odzyskanych tzw. I okręg administracyjny – Śląsk Opolski, powierzonym 18 marca 1945 administracji wojewody śląskiego, a z dniem 28 czerwca 1946 przyłączonym do woj. śląskiego śląsko-dąbrowskiego.

Według stanu z 1 stycznia 1946 gmina składała się z samej siedziby i przez to nie była podzielona na gromady. 6 lipca 1950 zmieniono nazwę woj. śląskiego na katowickie. W związku z likwidacją powiatu bytomskiego 1 kwietnia 1951 gmina Mikulczyce została zniesiona, a jej obszar włączony do Zabrza.