Poprzednia

ⓘ Stanisław Ustyanowski
                                     

ⓘ Stanisław Ustyanowski

Ukończył studia z tytułem doktora praw. W okresie zaboru austriackiego w ramach autonomii galicyjskiej wstąpił do służby samorządowej. Był c. k. radcą dworu Namiestnictwa. Przez wiele lat pracował we Lwowie.

Od 23 maja 1918 był podsekretarzem stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych, a w okresie od 5 listopada 1918 do 17 listopada 1918 był kierownikiem tegoż resortu w prowizorium rządowym Władysława Wróblewskiego. Stanowisko podsekretarza utrzymał w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, ale wkrótce został urlopowany. Następnie 15 lutego 1919 został zwolniony i przeszedł na emeryturę. Powrócił do Lwowa, a po pewnym czasie przeniósł się do Zakopanego.