Poprzednia

ⓘ Audronius Ažubalis
Audronius Ažubalis
                                     

ⓘ Audronius Ažubalis

Po ukończeniu szkoły średniej w 1976 podjął studia na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Wileńskiego. Został z nich usunięty rok później za współpracę z Litewską Grupą Helsińską. Odbywał następnie do 1979 służbę wojskową w Armii Radzieckiej. Studia ukończył w 1989 w trybie zaocznym. W 1990 studiował nauki polityczne i ekonomiczne w Macalester College w Saint Paul USA.

W latach 1979–1988 pracował w różnych instytucjach kulturalnych i wydawniczych, a także w Państwowym Komitecie Radia i Telewizji. Od 1989 do 1990 był korespondentem tygodnika "Atgimimas", związanego z niepodległościowym ruchem Sąjūdis.

W 1990 został rzecznikiem prasowym przewodniczącego Rady Najwyższej, która ogłosiła niepodległość Litwy. W 1993 utworzył prywatną firmę zajmującą się działalnością konsultacyjną w zakresie PR.

W 1996 uzyskał mandat posła na Sejm z ramienia Związku Ojczyzny, do którego wstąpił dwa lata później. W 2000 nie został ponownie wybrany. Pełnił funkcję dyrektora Centrum Tłumaczeń, Dokumentacji i Informacji przy Rządzie Republiki Litewskiej. W latach 1998–2000 kierował litewsko-brytyjską izbą handlową. W 2001 został prezesem stowarzyszenia wydawców prasy.

W 2004 przez kilka dni sprawował mandat poselski, po rezygnacji Vytautasa Landsbergisa który wszedł do Parlamentu Europejskiego. W wyborach krajowych w tym samym roku Audronius Ažubalis ponownie wszedł do Sejmu, obejmując stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. W wyborach parlamentarnych w 2008 został ponownie posłem z okręgu większościowego. W nowej kadencji stanął na czele Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu.

11 lutego 2010 objął stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie Andriusa Kubiliusa. W 2012 po raz kolejny został wybrany do Sejmu. W grudniu tego samego roku zakończył urzędowanie na stanowisku rządowym. W 2016 także uzyskał poselską reelekcję.