Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie – niepubliczna uczelnia z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36 na Pradze – Szmulowiźnie. Rektorem uczelni jest prof. zw. dr hab. Henryk Stańczyk.

                                     

1. O uczelni

Została założona w 1995 przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie. 22 czerwca 1995 Minister Edukacji Narodowej wydał decyzję o jej wpisaniu do rejestru uczelni niepublicznych pod nr 60. Decyzją MEN nr DNS 1-0145-412/TBM/2000 z dnia 4 lipca 2000 uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie.

Kształci na studiach licencjackich i inżynierskich oraz prowadzi zarówno 5-letnie, jak i uzupełniające studia magisterskie. Ponadto posiada ofertę w zakresie studiów podyplomowych. W WSM utworzono 4 wydziały w tym 1 zamiejscowy w Ciechanowie z pięcioma różnymi kierunkami nauczania. Aktualnie uczelnia dąży do uzyskania prawa doktoryzowania. Od lipca 2001 roku WSM prowadzi także własne Gimnazjum i Liceum Akademickie. Od 2003 roku Uczelnia należy do systemu brytyjskiej akredytacji BTEC.

Posiada 8000 studentów w Warszawie, Bełchatowie i Ciechanowie na 10 kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, informatyka, pedagogika, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji. Do chwili obecnej uczelnia wydała ponad 33 000 dyplomów.

Od początku funkcjonowania uczelnia prowadzi aktywną współpracę międzynarodową z uczelniami, m.in. z Belgii, Białorusi, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Hiszpanii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Posiada Kartę Erasmusa.

Jako pierwsza spośród polskich uczelni niepublicznych zorganizowała Biuro Karier, które zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach łączących się z profilem szkoły, rynkiem pracy, możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomaganiem zainteresowanym w podejmowaniu decyzji w sprawach edukacji i pracy. Biuro Karier zainaugurowało swoją działalność pod koniec września 2000.

Kampus XXI wieku

W 2005 uczelnia oddała do użytku przy ul. Kawęczyńskiej 36 na warszawskiej Pradze nową część kampusu, zwanego "Kampusem XXI wieku”. Dzięki tej infrastrukturze uczelnia zwiększyła liczbę sal wykładowych oraz nowoczesnych laboratoriów. Nowy Kampus posiada salę koncertowo-widowiskową na 700 miejsc, basen pływacki, dwie hale sportowe w tym jedną pełnowymiarową, akademik, podziemne parkingi.

                                     

2. Kierunki studiów

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne
 • Informatyka – studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne
 • Zarządzanie – studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Prawo – jednolite studia magisterskie
 • Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia
 • Psychologia – jednolite studia magisterskie
 • Politologia – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Pedagogika – studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Europeistyka studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Administracja – studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Stosunki międzynarodowe – studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
                                     

3. Władze ogólnouczelniane

 • Prorektor – dr Joanna Michalak-Dawidziuk
 • Rektor – prof. zw. dr hab. Henryk Stańczyk
 • Kanclerz – mgr Radosław Dawidziuk
 • Prezydent – dr hab. Stanisław Dawidziuk, prof. WSM, dr h.c.
                                     

4. Dziekani

 • Dziekan Zamiejscowego Wydziału Zarządzania w Ciechanowie: prof. dr hab. Jan Rusinek
 • Dziekan Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych: prof. zw. dr hab. Teresa Słaby
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji: prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska
 • Dziekan Wydziału Administracji i Zarządzania w Bełchatowie: doc. dr Grażyna Grabarczyk
 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego im. Jana Amosa Komeńskiego w Karvinie Republika Czeska: PhDr. Mariola Krakowczyková