Poprzednia

ⓘ Importer
                                     

ⓘ Importer

Importer – podmiot gospodarczy lub kraj dokonujący importu. Zgodnie z rozporządzeniem REACH importer oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i odpowiedzialną za import.

Na podmiocie gospodarczym sprowadzającym towar lub usługę poprzez granice celną wspólnoty, będącym importerem spoczywają obowiązki wynikające z wprowadzenia towaru do obrotu, są to między innymi:

  • właściwe oznakowanie produktu
  • odprowadzenie opłaty produktowej
  • uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa