Poprzednia

ⓘ Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości
Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości
                                     

ⓘ Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości

Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości – proprezydencka i prorosyjska partia polityczna na Białorusi.

                                     

1. Struktura i program

Przewodniczącym partii jest Wasil Zadniaprany, a organem kierowniczym – Rada Polityczna Palitsawiet. Deklarowanym celem jest stworzenie społeczeństwa dobrobytu i sprawiedliwości socjalnej.

Partia w swoim programie opowiada się za wzmocnieniem i rozwojem stosunków związkowych z Federacją Rosyjską. W listopadzie 2004 roku opublikowana została Odezwa do narodu rosyjskiego, podpisana przez przewodniczących szeregu partii proprezydenckich, w tym Republikańskiej Partii Pracy i Sprawiedliwości. W dokumencie tym sygnatariusze jednoznacznie poparli integrację Białorusi i Rosji, w ostrych słowach krytykując Zachód i siły prozachodnie w kraju.

8 września 2004 roku przywódca partii wraz z liderami innych ugrupowań proprezydenckich w specjalnej odezwie poparł inicjatywę Alaksandra Łukaszenki, by zorganizować referendum na temat zniesienia ograniczenia liczby kadencji prezydenta.

                                     

2. Historia

Partia została utworzona 26 czerwca 1993 roku, zarejestrowana 19 sierpnia 1993 roku. Pomyślnie przeszła obowiązkową ponowną rejestrację 18 czerwca 1999 roku. W wyborach parlamentarnych uzyskiwała następujące wyniki:

  • wybory do Izby Reprezentantów III kadencji 17 października 2004 – nie wystawiła kandydatów.
  • wybory do Izby Reprezentantów II kadencji 15 i 29 października 2000 – 2 mandaty;
  • wybory do Rady Najwyższej XIII kadencji – 1 mandat;
                                     

3. Oceny

Zdaniem białoruskiego historyka Ihara Lalkoua, ugrupowanie należy do tzw. partii-fantomów, których działalność ogranicza się do pracy ich liderów i pewnej szczątkowej aktywności w czasie kampanii wyborczych. We wszystkich aspektach życia społeczno-politycznego popiera ono stanowisko prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Według działacza demokratycznego Alaksandra Piatkiewicza jest to jedna z "nadwornych partii”, które konsekwentnie popierają działania Łukaszenki, obsługują ideologiczne potrzebny reżimu. Jego zdaniem partia nie dąży do zdobycia władzy, a jej istnienie służy głównie przykryciu dyktatury.