Poprzednia

ⓘ Port morski Darłowo
Port morski Darłowo
                                     

ⓘ Port morski Darłowo

Port morski Darłowo – port morski położony na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego zwanym Wybrzeżem Słowińskim. Port usytuowany w ujściu rzeki Wieprzy w Darłowie, w woj. zachodniopomorskim.

Port jest zarówno portem handlowym, rybackim, jak i turystycznym. Rocznie przeładowuje się tu od kilku do kilkunastu tysięcy ton ładunków głównie masowych. Darłowo od kilku już lat posiada stałe, letnie połączenie turystyczne z duńskim Bornholmem realizowane przez statki Żeglugi Gdańskiej.

                                     

1. Warunki nawigacyjne

Do portu morskiego mogą zawijać jednostki do 75 m o zanurzeniu maksymalnym do 4 m. Za zezwoleniem Kapitana Portu Darłowo istnieje możliwość zawinięcia większych jednostek. Powyżej 40 m jednostki zobowiązane są skorzystać z usług pilotażowych.

Maksymalne parametry statku dla portu Darłowo długość 90 m, zanurzenie statku dla wody słodkiej przy średnim stanie wody w porcie 4.50 m; dopuszcza się zwiększone zanurzenie przy wyznaczonych nabrzeżach.

Wejście do portu osłonięte jest dwoma ponad 400-metrowymi falochronami. W główkach wejście ma 38 m szerokości i 7 m głębokości, natomiast kanał portowy ma głębokość 4–5 m awanport 6 m i 23 m szerokości.

Ruch statków pomiędzy dwiema częściami portu związany jest z mostem rozsuwanym, mieszczącym się na końcu pierwszej części portu Darłówko. Most zwodzony czynny jest całą dobę i otwierany jest o każdej pełnej godzinie oraz na polecenie Kapitanatu Portu. Czas otwarcia mostu trwa aż do chwili przepuszczenia wszystkich jednostek oczekujących na przejście.

                                     

2. Infrastruktura

Obecne granice portu zostały określone w 1998 roku.

Kanał portowy ma powierzchnię 160 785.50 m² – od nasady Ostrogi Zachodniej do obrotnicy i dalej do granicy portu od strony południowej w nurcie rzeki Wieprzy.

Port Darłowo składa się z dwóch części:

 • Darłowo – druga część portu położona jest w odległości około 2.3 km od wejścia portowego w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Darłowo z obrotnicą portową, Basenem przemysłowym, oraz korytem rzeki Wieprzy.
 • Darłówko – pierwsza część zlokalizowana jest w bezpośredniej bliskości morza, z falochronami, wejściem do portu, awanportem, basenem rybackim oraz mostem;

Wzdłuż brzegu rzeki Wieprza zbudowano umocnienie palowe Nabrzeże Refulacyjne o długości 1092 m.

W porcie Darłowo nie ma nabrzeży o typowej konstrukcji płytowej, stosowanych w portach o większych głębokościach. Łączna długość wszystkich nabrzeży w porcie wraz z falochronami wynosi 5307 mb.

W granicach portu znajduje się następująca infrastruktura techniczna:

 • tor podejściowy z morza do głowic falochronów, o kierunku 1160, długości 926 m, szerokości w dnie 60 m i głębokości 8 m;
 • awanport, akwen o obszarze 4.7 ha i głębokości 6 m z możliwością obrotu statku o długości 120 m;
 • obrotnica statków rozgałęzienie kanału i wejścia do Basenu Przemysłowego, o średnicy obrotu statków 110 m, o powierzchni 9498.50 m², z głębokościami 5.5 m ;
 • urządzenia lampowo-oświetleniowe wszystkich obiektów hydrotechnicznych w porcie;
 • kierownica statków o długości 143.5 m, dla nawigacyjnej poprawy wejścia statków do kanału portowego, oraz częściowego wytłumienia falowania w porcie;
 • stałe znaki nawigacyjne wraz z systemem zasilania energetycznego;
 • nabrzeża portowe.
 • wejście do portu o szerokości 38 m i głębokości 7 m, utworzone przez dwa falochrony: wschodni o długości 436 mb, i zachodni o długości 484 mb;
 • reda portu o promieniu 1 NM, miejsce na postój i oczekiwanie statków na wejście do portu;
 • tor wodny od ujścia rzeki Wieprza do obrotnicy, łączna długość 2420 m, szerokość 23 m w osi toru wodnego i głębokość 5.5 m;

Długość nabrzeży w eksploatacji: przeładunkowe 370 m, rybackie 686 m oraz remontowe 152 m. Większość nabrzeży ma konstrukcję oczepową, wyjątki stanowią: Nabrzeże Dorszowe II oraz pomost rybacki o konstrukcji nośnej typu palowego.

Falochrony portowe mają długości:

 • wschodni 415 m – głowica 21.5 m,
 • zachodni 464.6 m – głowica 20 m oraz ostroga zachodnia 60.1 m)
                                     

3. Historia

Port morski został formalnie ustanowiony w 1965 roku.

W latach 1989–1993 przy porcie funkcjonował wolny obszar celny o 4 rejonach i łącznej powierzchni 47.9 ha.