Poprzednia

ⓘ Krajowa Izba Rozliczeniowa
Krajowa Izba Rozliczeniowa
                                     

ⓘ Krajowa Izba Rozliczeniowa

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. – instytucja infrastrukturalna polskiego sektora bankowego, działającą na podstawie art. 67 ustawy Prawo bankowe, której priorytetowym obszarem działania są usługi z zakresu rozliczeń i płatności, realizowane w ramach elektronicznych systemów: Elixir, Euro Elixir i Express Elixir oraz systemu bezpośrednich płatności internetowych Paybynet.

Z produktów i usług świadczonych przez KIR korzystają banki, przedsiębiorstwa, administracja publiczna, firmy działające w obszarze e-commerce oraz ich klienci. KIR został powołany z inicjatywy Związku Banków Polskich, 16 banków oraz Narodowego Banku Polskiego. Działalność operacyjną rozpoczął w 1992 roku.

                                     

1. Usługi

 • Euro Elixir – międzybankowy system rozliczeń w euro. Od 2005 r. umożliwia realizację płatności zarówno w relacjach krajowych, jak i międzynarodowych. System spełnia wymogi standardów europejskich, funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro Single Euro Payments Area – SEPA.
 • mojeID – usługa uruchomiona przez KIR w 2019 r. mojeID to bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online. Umożliwia realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelnienia danych drogą elektroniczną. Dzięki mojeID nie trzeba udawać się np. do urzędu, ubezpieczyciela, dostawcy energii, placówki medycznej czy firmy telekomunikacyjnej, by sfinalizować umowę lub podpisać dokumenty.
 • Szafir – Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego utworzone przez KIR w 1994 r., oferujące usługi wydawania kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów oraz znakowania czasem. Pakiet rozwiązań z zakresu podpisu elektronicznego umożliwia m.in. podpisywanie faktur VAT, umów i innych prawnie wiążących dokumentów w formie cyfrowej, przesyłanie do ZUS danych w ramach systemu Płatnik, składanie deklaracji podatkowych, pobieranie informacji i zgłaszanie zmian w KRS oraz komunikację z urzędami drogą elektroniczną.
 • Ognivo – aplikacja, która od 2007 r. usprawnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy bankami, ZUS, Pocztą Polską, urzędami skarbowymi, izbami celnymi, administracyjnymi organami egzekucyjnymi oraz komornikami sądowymi, zgodnie z ich uprawnieniami. Usługa umożliwia również obsługę zgód i odwołań poleceń zapłaty.
 • Trwały nośnik – usługa wprowadzona w 2018 roku, umożliwia przechowywanie dokumentów w sposób zgodny z wymogami dla trwałego nośnika, wykorzystuje technologię blockchain w oparciu o Hyperledger Fabric. To pierwsze uruchomienie produkcyjne technologii blockchain w polskim sektorze bankowym. Aplikacja spełnia wszystkie wymogi regulacyjne i odpowiada na oczekiwania sektora bankowego w zakresie publikacji dokumentów przeznaczonych do szerokiej grupy odbiorców dokumenty publiczne. Może być również wykorzystana do udostępniania indywidualnych dokumentów klientom. Trwały nośnik gwarantuje niezmienność dokumentów i ich niezaprzeczalność oraz łatwy dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą.
 • Usługi Swift – od 2004 r. KIR, jako jedyna instytucja w Polsce, posiada status SWIFT Service Bureau nadawany przez organizację SWIFT SCRL. KIR jest tym samym dostawcą usług dostępu do międzynarodowej platformy transmisji danych finansowych, która służy do realizacji krajowych i transgranicznych operacji pomiędzy bankami i innymi instytucjami finansowymi.
 • Paybynet – system bezpośrednich płatności internetowych, udostępniony przez KIR w 2007 r. Jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz innymi systemami e-urzędów. Paybynet umożliwia dokonywanie online płatności za zakupy internetowe bezpośrednio pomiędzy klientem banku a odbiorcą, tj. sklepem internetowym lub e-urzędem oraz wnoszenie opłat administracyjnych i generowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty.
 • Express Elixir – system rozliczeń płatności natychmiastowych. Dostępny dla klientów banków od 2012 r. Umożliwia realizację przelewów międzybankowych w czasie liczonym w sekundach, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Środki do rozliczania płatności w systemie Express Elixir utrzymywane są na rachunku powierniczym prowadzonym na potrzeby tego systemu przez Narodowy Bank Polski.
 • Elixir – kluczowy dla funkcjonowania polskiego sektora bankowego system rozliczeń międzybankowych w złotych. Od 1994 r. umożliwia realizację przelewów, poleceń zapłaty oraz czeków. Każdego dnia roboczego w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, dzięki czemu w ciągu kilku godzin możliwe jest przekazanie środków pomiędzy rachunkami w różnych bankach. System posiada status systemowo ważnego systemu płatności Systemically Important Payment System.

Do roku 2004 KIR obsługiwał także system SYBIR służący do rozliczeń za pomocą dokumentów papierowych.

                                     

2. Nagrody

 • 2018: nagrody IT Bank w kategorii Produkt Roku za trzy projekty: usługę trwały nośnik wdrożoną w oparciu o technologię blockchain, system STIR umożliwiający przeciwdziałanie przestępstwom skarbowym dzięki wykorzystaniu analizy big data oraz mechanizm podzielonej płatności VAT
 • 2019: tytuł Partnera Roku XIV Kongres Gospodarki Elektronicznej
                                     
 • Izb Rozliczeniowych - to polski system rozliczeń międzybankowych oparty na dokumentach papierowych. Rozwożeniem dokumentów zajmowała się Krajowa Izba Rozliczeniowa
 • KIR Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Kir czarny materiał, strój żałobny. Kir koktajl alkoholowy, należący do aperitifów. Kir rzeka w Albanii Cyrus
 • instytucje świadczące usługi rozliczeniowe lub rozrachunkowe, w tym izby rozliczeniowe którą w Polsce jest KIR Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Rozrachunek międzybankowy
 • bankowym przykładem izby rozliczeniowej realizującej zlecenia płatnicze między bankami jest utworzona w 1992 roku Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., która powstała
 • płatniczych, instytucje ubezpieczające, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, KDPW CCP, Krajowa Izba Rozliczeniowa Biuro Informacji Kredytowej oraz instytucje
 • Izba rozliczeniowa KDPW CCP prowadzi od 1 lipca 2011 roku działalność z zakresu rozliczania transakcji zawieranych na rynku regulowanym, rozliczania
 • oraz instytucje prowadzące inne systemy płatności Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. KIR i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. KDPW S.A. Banki
 • minister w administracji rządowej i prezydenckiej, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej 2007 2016 Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji
 • stowarzyszonymi firmami, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Ubezpieczeń, Krajowa Izba Rozliczeniowa Biuro Informacji Kredytowej, Polski
 • Lite oraz systemach finansowo - księgowych firm z sektora MŚP. Krajowa Izba Rozliczeniowa Związek Banków Polskich Strona internetowa Związku Banków Polskich
 • mogą być przeprowadzane: za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. - jedynej w Polsce izby rozliczeniowej Ponad 90 rozrachunków międzybankowych
 • współwłaścicielami były także: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowa Izba Rozliczeniowa Centrast jednak przynosił