Poprzednia

ⓘ Szkoła Podoficerska Polskiej Organizacji Wojskowej w Radomiu
                                     

ⓘ Szkoła Podoficerska Polskiej Organizacji Wojskowej w Radomiu

Szkoła Podoficerska Polskiej Organizacji Wojskowej w Radomiu – zakonspirowana szkoła wojskowa w Radomiu powołana z inicjatywy VII Okręgu Radomskiego POW.

Peowiacy z Okręgu Radomskiego kształcili się dzięki tej szkole w rzemiośle wojskowym.

Czas pobierania nauki trwał 6 miesięcy, a wśród zajęć były m.in.:

  • terenoznawstwo i umiejętność posługiwania się mapami
  • konstrukcja i działanie różnych rodzajów broni
  • wywiad wojskowy i zdobywanie informacji wywiadowczych
  • charakterystyka umundurowania i wyekwipowania
  • regulamin służby polowej
  • balistyka i wiedza o materiałach wybuchowych
  • organizacja armii Cesarstwa Niemieckiego i Monarchii Austro-Węgierskiej

W 1917 szkołę tę ukończyło 129 słuchaczy, otrzymując na koniec, w zależności od wyników w nauce, tytuł kandydata na podoficera knd. pdf bądź pełniącego obowiązki podoficera p.o. pdf.