Poprzednia

ⓘ Kategoria:Transport w Lublinie
                                               

Transport rowerowy w Lublinie

Transport rowerowy w Lublinie zaczął dynamicznie rozwijać się na przełomie XX i XXI wieku. Według stanu na 2019 na terenie miasta znajduje się ok. 170 km dróg rowerowych, w tym wydzielone drogi rowerowe, drogi dla pieszych i rowerów, pasy rowerowe, kontrapasy i kontraruch. Władze miasta przyjęły kilka dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju transportu rowerowego; w realizacji związanych z tym zadań uczestniczy także strona społeczna. Z badania bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Lublinie w latach 2010–2014 wynika, że – w porównaniu do statystyk ogólnopolskich – Lublin jest stosunkowo b ...

                                               

Transport kolejowy w Lublinie

Lubelski węzeł kolejowy jest jednym z większych i ważniejszych węzłów kolejowych w województwie lubelskim. Obejmuje on linie kolejowe oraz stacje i posterunki ruchu kolejowego zlokalizowane na terenie Lublina.

                                               

Trasa W-Z (Lublin)

Trasa została wybudowana w dolinie Czechówki. Na zachodzie, od granic miasta zaczyna się od wlotu al. Solidarności w strefę doliny Czechówki w rejonie wiaduktu al. Warszawskiej. Dalej wiedzie ulicami al. Solidarności, al. Tysiąclecia oraz al. Witosa. Kończy się na wschodniej granicy Lublina, przy skrzyżowaniu al. Witosa z Drogą Męczenników Majdanka. Arteria przebiega przez dzielnice miasta: Śródmieście, Kalinowszczyzna, Tatary, Bronowice, Felin oraz stanowi granicę między dzielnicami: Sławin, Sławinek, Czechów Południowy, Wieniawa, Stare Miasto.

                                               

Lądowisko Lublin-USD

Lądowisko Lublin-USD – lądowisko sanitarne w Lublinie, w województwie lubelskim, położone przy ul. Antoniego Gębali 6. Przeznaczone jest do wykonywania startów i lądowań śmigłowców sanitarnych oraz ratowniczych w dzień i w nocy. Lądowiskiem zarządza Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, korzystają z niego także pobliskie jednostki: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Szpital im. Jana Bożego, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki i Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Jego otwarcie miało miejsce 28 listopada 2003 roku, powstało na terenie działki należącej do Akademii Med ...

                                               

Ulica Fabryczna w Lublinie

Ulica Fabryczna w Lublinie – jedna z głównych ulic Lublina, przebiega przez dzielnicę Za Cukrownią w jej części Piaski oraz na granicy dzielnic Kośminek i Bronowice.

                                               

Trasa N-S (Lublin)

Trasa N-S – planowany w okresie Polski Ludowej korytarz komunikacyjny w Lublinie, mający przecinać miasto z północy na południe. Według Ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego z 1959 trasa N-S miała biec al. Spółdzielczości Pracy, ul. Unicką, ul. Podzamcze, al. Unii Lubelskiej łącznie 5.5 km, wzdłuż prawego brzegu Czerniejówki ok. 4 km, a od wysokości ul. Głuskiej – ul. Abramowicką 3.75 km. Jej przebieg pokrywa się w większej części z przebiegiem lubelskiego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 835. Trasa N-S była uwzględniona w "Programie Planu Zagospodarowania Miasta” z 1948 oraz w OPZ ...

                                               

Ulica Hieronima Dekutowskiego w Lublinie

Ulica Hieronima Dekutowskiego w Lublinie – arteria komunikacyjna w Lublinie o długości 610 m, przebiegająca przez dzielnicę Felin, której kontynuacją jest ul. Antoniny Grygowej. Nazwana na cześć Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, majora Polskich Sił Zbrojnych, cichociemnego i dowódcy oddziałów partyzanckich Armii Krajowej.

                                               

Rondo Porucznika Mariana Mokrskiego w Lublinie

Rondo im. Porucznika Mariana Mokrskiego w Lublinie – rondo w Lublinie, w dzielnicy Rury, w części LSM. Jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Lublinie. Na rondzie krzyżują się południkowo ul. Filaretów i równoleżnikowo ul. Tomasza Zana. Na rondzie zamontowana jest sygnalizacja świetlna. Patronem ronda jest polski oficer marynarki wojennej oficer nawigacyjny ORP Orzeł Marian Mokrski.

                                               

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – polska uczelnia niepubliczna założona w 2000 roku w Lublinie. Jest wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 196.

                                               

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – jednostka organizacyjna Policji obejmująca swoim zasięgiem terytorium województwa lubelskiego podlegająca bezpośrednio Komendzie Głównej Policji. Od 11 marca 2020 r. funkcję komendanta wojewódzkiego Policji pełni insp.Artur Bielecki.

Lądowisko Lublin
                                               

Lądowisko Lublin

Lądowisko Lublin – lądowisko sanitarne w Lublinie, w województwie lubelskim, położone przy Al. Kraśnickiej 100. Przeznaczone jest do wykonywania startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych w dzień i w nocy o dopuszczalnej masie startowej do 5700 kg. Zarządzającym lądowiskiem jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W roku 1999 zostało wpisane do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod numerem 23

Lądowisko Lublin-SPZOZ MSW
                                               

Lądowisko Lublin-SPZOZ MSW

Lądowisko Lublin-SPZOZ MSW – lądowisko sanitarne w Lublinie, w województwie lubelskim, położone przy ul. Grenadierów 3. Przeznaczone jest do wykonywania startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych w dzień i w nocy o dopuszczalnej masie startowej do 5700 kg. Zarządzającym lądowiskiem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie. W roku 2013 zostało wpisane do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod numerem 222