Poprzednia

ⓘ Ochrona gatunkowa ślimaków w Polsce
Ochrona gatunkowa ślimaków w Polsce
                                     

ⓘ Ochrona gatunkowa ślimaków w Polsce

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie ochrony przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Formy i sposoby ochrony oraz objęte nią gatunki zwierząt wymienia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Na mocy tego rozporządzenia niektóre spośród występujących w Polsce gatunków ślimaków objęte są na terenie Polski ochroną ścisłą lub częściową. Wyszczególniono w nim również gatunki wymagające ochrony czynnej oraz te z gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane.

1 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt zastępując tym samym poprzednie.

                                     

1. Gatunki ślimaków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania 2014–2017

  • ślimak winniczek Helix pomatia – ręczny zbiór osobników - przez 30 dni łącznie w danym roku, w okresie od dnia 20 kwietnia do dnia 31 maja, przy czym w województwach: opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim osobniki o średnicy muszli nie mniejszej niż 31 mm, na pozostałych obszarach - osobniki o średnicy muszli nie mniejszej niż 30 mm.
                                     
  • objęte ochroną gatunkową w Polsce 1995 2001 lista taksonów zwierząt, które zostały objęte ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska
  • Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce 2001 2004 lista taksonów zwierząt, które zostały objęte ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
  • gatunku w Polsce są pod szczególną ochroną. mięczaki Polski ochrona gatunkowa ślimaków w Polsce Vertigo moulinsiana. Czerwona księga gatunków zagrożonych
  • Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce 2011 2014 lista taksonów zwierząt, które zostały objęte ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
  • Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce 2004 2011 lista taksonów zwierząt, które zostały objęte ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
  • Zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową w Polsce od 2017 lista taksonów zwierząt, które zostały objęte ścisłą ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem
  • skójka zaostrzona Fauna Polski ochrona gatunkowa ślimaków w Polsce Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Bogdanowicz W Chudzicka E., Pilipiuk I
  • Zwierzęta objęte częściową ochroną gatunkową w Polsce od 2017 lista taksonów zwierząt, które zostały objęte częściową ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem
  • Bałtyckiego do zlewiska Morza Czarnego. Zawójka rzeczna jest w Polsce objęta częściową ochroną gatunkową oraz wpisana do Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Bezkręgowce

Użytkownicy również szukali:

ciekawostki o ślimakach, gatunki ślimaków zdjęcia, ślimak ogrodowy, ślimaki w polsce bez muszli,

...
...
...