Poprzednia

ⓘ Oficerska Szkoła Aeronautyczna
Oficerska Szkoła Aeronautyczna
                                     

ⓘ Oficerska Szkoła Aeronautyczna

Szkoła została zorganizowana w Poznaniu przy ul.Libiga, a następnie przeniesiona do koszar w Toruniu przy ul. Sienkiewicza, przez powołanego w połowie kwietnia 1919 na dowódcę tworzonych wojsk balonowych ppłk Aleksandra Wańkowicza w Poznaniu. Do formowania szkoły został wyznaczony major Feliks Bołsunowski. Szkoła rozpoczęła działalność 20 maja 1919, kiedy to inaugurowano pierwszy kurs zajęcia rozpoczęły się 21 maja. W kursie uczestniczyło 27 aspirantów. Poza ogólnym wyszkoleniem jak w szkole podchorążych, prowadzono dodatkowe specjalistyczne kursy balonowe. Pierwszy kurs został zakończony 30 września 1919. Absolwenci zostali przydzieleni do nowo tworzonych jednostek balonowych na stanowiska dowódców plutonów w stopniu sierżanta. 17 października 1919 Minister Spraw Wojskowych generał porucznik Józef Leśniewski promował absolwentów I kursu Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej.

30 września 1919 Naczelny Wódz Józef Piłsudski mianował z dniem 1 października 1919 dwudziestu pięciu absolwentów pierwszego kursu "podporucznikami wojsk lotniczych w rezerwie z powołaniem do służby czynnej na czas mobilizacji”.

Równolegle do pierwszego kursu prowadzono specjalny kurs unifikacyjny dla oficerów innych rodzajów broni oraz aeronautów z byłych armii zaborczych. Ukończyło go 15 oficerów.

15 marca 1920 rozpoczął się drugi kurs oficerski, na takich samych zasadach jak pierwszy. W momencie utworzenia pułku aeronautycznego z kursu wybrano 10 najbardziej zaawansowanych słuchaczy i obsadzono ich na stanowiskach oficerskich. Razem z pułkiem uczestniczyli w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie walk zginęło trzech podchorążych. 15 września 1921 drugi kurs ukończyło 31 słuchaczy, przy czym awansowanych do stopnia podporucznika zostało 28.

Oprócz kursów oficerskich, w Podoficerskiej Szkole Aeronautycznej zorganizowano cztery kursy podoficerskie, które ukończyło 80 absolwentów.

Szkoła istniała w latach 1919 - 1924, nosiła następujące nazwy:

  • Centralna Szkoła Aerostatyczna 1923,
  • Centralna Szkoła Balonowa 1923 - 1924.
  • Oficerska Szkoła Aeronautyczna 1919 - 1921,
  • Oficerska Szkoła Aerostatyczna 1922,

Po rozwiązaniu Centralnej Szkoły Balonowej, w latach 1927–1939 przy Batalionie Balonowym później – 1 Batalionie Balonowym w Toruniu funkcjonowała Szkoła Podchorążych Rezerwy Wojsk Balonowych, przemianowana w 1933 na Szkołę Podchorążych Rezerwy Balonów. Od 1935, mimo że absolwenci otrzymywali świadectwa ukończenia Szkoły Podchorążych Rezerwy Balonów, faktycznie funkcjonował pluton podchorążych rezerwy w składzie 1 Batalionu Balonowego. W sumie w latach 1927–1939 szkołę podchorążych rezerwy ukończyło ponad 250 absolwentów, w tym około 70% zostało oficerami zarówno służby stałej, jak i rezerwy.

                                     

1. Kadra i słuchacze

Komendanci szkoły
  • mjr / płk Feliks Bołsunowski 1919 – 1 XI 1923
  • mjr Jan Wolszlegier 1923–1924
Absolwenci I kursu

Absolwenci I kursu mianowani z dniem 1 października 1919 podporucznikami wojsk lotniczych w rezerwie

Pozostali absolwenci
  • płk Józef Jungrav ok. 1926
  • ppłk Julian Sielewicz 1922
  • kpt Rudolf Marcinowski 1928
  • ppłk Franciszek Hynek

Użytkownicy również szukali:

...
...
...