Poprzednia

ⓘ Fluidyzator
Fluidyzator
                                     

ⓘ Fluidyzator

Fluidyzator to aparat do prowadzenia fluidyzacji. Schemat konstrukcji fluidyzatora przedstawiono na rysunku. Składa się z naczynia z podwójnym dnem: stałym i porowatym, przez które jest tłoczony gaz. Naczynie napełnia się drobnymi cząstkami ciała stałego poddawanego obróbce lub będącego materiałem w procesie technologicznym. Przepływ gazu regulowany jest za pomocą zaworu redukcyjnego. Przy ciśnieniu gazu przewyższającym parcie warstwy proszku następuje "upłynnienie" proszku - powstaje tzw. złoże fluidalne.

Fluidyzator stosowany jest w procesach:

  • powlekania fluidyzacyjnego
  • zachodzących między ciałem stałym i gazem wymagających dobrej wymiany ciepła i masy