Poprzednia

ⓘ Twardost (herb szlachecki)
Twardost (herb szlachecki)
                                     

ⓘ Twardost (herb szlachecki)

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego:

W polu czerwonym serce w srebrno-czarną szachownicę.

Klejnot nieznany.

Labry czerwone, podbite srebrem.

Do XVIII wieku przedstawiano serce w godle w towarzystwie tak samo poszachowanej wstęgi. Tak podaje Gniazdo cnoty Paprockiego, Orbis poloni Okolskiego. Jeszcze w pierwszym XVIII wiecznym herbarzu, autorstwa Antoniego Swacha, serce występuje ze wstęgą. Dopiero u Kaspra Niesieckiego wstęgi tej brak. Jest to o tyle dziwne, że Niesiecki powołuje się na autorów wcześniejszych, którzy wstęgę tą zawsze podawali. To zniekształcenie godła przez Niesieckiego było następnie powielane przez wszystkie herbarze aż do współczesności.

                                     

1. Najwcześniejsze wzmianki

Herb znany od XVI wieku, przedstawiono go w Gnieździe cnoty Paprockiego, zaś później w Orbis poloni Okolskiego. Józef Szymański pisze, że herb ten zaginął w XVI wieku. Faktycznie, Kasper Niesiecki nie zna żadnego współczesnego mu rodu, który używałby tego herbu.