Poprzednia

ⓘ Armia Zbawienia
Armia Zbawienia
                                     

ⓘ Armia Zbawienia

Armia Zbawienia – międzynarodowe chrześcijańskie wyznanie protestanckie o charakterze ewangelikalnym, metodystycznym i uświęceniowym oraz międzynarodowa organizacja dobroczynna zorganizowana w sposób hierarchiczny na podobieństwo organizacji militarnych. Obecnie działa w 128 państwach na świecie.

Armia Zbawienia jako zjawisko religijne określana jest mianem salwacjonizmu od angielskiego słowa salvationism. Wyznanie znane jest z szerokiej i intensywnej działalności charytatywnej.

W Polsce zarejestrowana jest w Rejestrze Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych pod nazwą Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej.

                                     

1. Historia i rozwój

Założycielem Armii Zbawienia był pastor metodystyczny William Booth 1829–1912, który uznał, że jego misją jest głoszenie Ewangelii nie w kościołach, ale na ulicach Londynu, zwłaszcza bezdomnym i żebrakom. W tym celu wspólnie z żoną Catherine powołał w 1865 Misję Chrześcijańską Wschodniego Londynu, którą w 1878 przemianował na Armię Zbawienia. Razem z nową nazwą Booth wprowadził nowy styl z mundurami, stopniami wojskowymi oraz sztandarami. Od tego momentu ruch począł się szybko rozwijać i obecnie liczy ponad 28 tysięcy oficerów, 1.8 miliona członków, 4.5 miliona wolontariuszy i 112 tysięcy pracowników pracujących w 128 krajach świata oraz prowadzących szpitale, ośrodki dla bezdomnych i uzależnionych, domy starców.

Zwierzchnik Armii Zbawienia Generał André Cox wraz z delegacją tej wspólnoty odbył 12 grudnia 2014 w Watykanie spotkanie z papieżem Franciszkiem, w trakcie którego potwierdzono wolę współpracy Armii Zbawienia i Kościoła katolickiego w zakresie działalności charytatywnej oraz dalszego dialogu ekumenicznego.

                                     

2. Międzynarodowe Oświadczenie Misji

"Armia Zbawienia, jako międzynarodowy ruch, jest ewangeliczną częścią powszechnego Kościoła chrześcijańskiego. Jej przesłanie jest oparte na Biblii. Jej służba jest motywowana Bożą miłością. Jej misją jest głosić ewangelię Jezusa Chrystusa i zaspokajać ludzkie potrzeby w Jego imieniu, bez dyskryminacji.”

                                     

3. Nauka

Doktrynalnie salwacjonizm wyrasta z tradycji metodystycznej. Jedyną podstawą wiary jest Pismo Święte zasada Sola scriptura. Armia Zbawienia nie praktykuje rytuałów i sakramentów – ani chrztu, ani Wieczerzy Pańskiej. Każdy z członków Armii Zbawienia, poza akceptacją przywództwa i obowiązku pracy ewangelizacyjnej i charytatywnej na zasadzie wolontariatu, zobowiązany jest do przyjęcia zasad wiary i złożenia przysięgi, która zastępuje chrzest. Przysięga zakłada wyznanie Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela oraz zobowiązanie do posłuszeństwa Duchowi Świętemu, modlitwy, służby i studiowania Pisma Świętego. Żołnierze zobowiązują się również do abstynencji od alkoholu, tytoniu, narkotyków, niekorzystania z pornografii oraz wystrzegania się gier hazardowych. Każdy z nich ma obowiązek osobistego głoszenia Królestwa Bożego i konieczności nawrócenia oraz przekazywania części swoich zarobków na potrzeby wspólnoty.

                                     

3.1. Nauka Artykuły Wiary

Główne zasady wiary Armii Zbawienia znane są jako Artykuły Wiary:

 • Wierzymy, że nasi pierwsi rodzice zostali stworzeni w stanie niewinności, ale przez nieposłuszeństwo utracili swoją czystość i szczęście. Przez ich upadek wszyscy ludzie stali się grzesznikami, całkowicie zdeprawowanymi, i jako tacy podlegają sprawiedliwemu gniewowi Boga.
 • Wierzymy, że trwanie w stanie zbawienia zależy od ciągłej i posłusznej wiary w Jezusa Chrystusa.
 • Wierzymy w nieśmiertelność duszy, w zmartwychwstanie ciał, w sąd ostateczny przy końcu świata, wieczne szczęście sprawiedliwych i wieczne potępienie bezbożnych.
 • Wierzymy, że nawrócenie się do Boga opamiętanie się, wiara w naszego Pana, Jezusa Chrystusa i narodzenie na nowo przez Ducha Świętego są konieczne dla naszego zbawienia.
 • Wierzymy, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę w naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i że każdy kto wierzy, nosi w sobie tego świadectwo.
 • Wierzymy, że w osobie Jezusa Chrystusa są zjednoczone boska i ludzka natura, i dlatego On naprawdę i całkowicie jest Bogiem oraz naprawdę i całkowicie jest człowiekiem.
 • Wierzymy, że Pismo Starego i Nowego Testamentu zostało spisane pod Bożym natchnieniem i że tylko ono stanowi Boską podstawę wiary i życia chrześcijańskiego.
 • Wierzymy, że przywilejem wszystkich wierzących jest być całkowicie uświęconymi i że cały ich duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
 • Wierzymy w trójjedyność Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego – jedni w istocie, równi w mocy i chwale.
 • Wierzymy, że jest tylko jeden Bóg, nieskończenie doskonały, Stwórca, podtrzymujący wszystko Władca wszechrzeczy i że tylko Jemu należy się uwielbienie.
 • Wierzymy, że Pan, Jezus Chrystus przez swoje cierpienie i śmierć dokonał dzieła pojednania dla całego świata i każdy, kto tego pragnie, może zostać zbawiony.


                                     

4. Armia Zbawienia w Polsce

Armia Zbawienia była obecna w Polsce przed II wojną światową. Jej działalność została wznowiona w 2005 roku. Po ponownym otwarciu pierwszymi miastami, w których Armia Zbawienia zaczęła działać, były Warszawa i Starachowice. Obecnie istnieją Korpusy w Warszawie, Starachowicach i Rzeszowie oraz Placówka Misyjna w Malborku. Co niedzielę odbywają się w nich nabożeństwa, a w inne dni tygodnia spotkania modlitewne i biblijne. Oprócz służby duchowej Armia Zbawienia prowadzi kluby dla dzieci i młodzieży, banki wydawania żywności i placówki pobytu dziennego dla osób bezdomnych.

Od kilku lat Armia Zbawienia w Polsce jest zaangażowana w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu, w ramach czego prowadzi Punkty Weryfikacji Ofert Pracy w Warszawie i Malborku.

Użytkownicy również szukali:

armia zbawienia handel ludźmi, armia zbawienia polska, armia zbawienia usa, salvation army,

...
...
...