Poprzednia

ⓘ Rów wodny
Rów wodny
                                     

ⓘ Rów wodny

Rów wodny, rów, rów melioracyjny – sztucznie, ręcznie lub mechanicznie wykonane, podłużne zagłębienie w ziemi o szerokości dna przy ujściu mniejszej od 1.5 m służące do zbierania z okolicy nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej rzeki lub zbiornika. Rowy wodne są zaliczane do sztucznych cieków wodnych.

Zależnie od otoczenia oraz przewidywanej ilości prowadzonej wody, rowy mogą mieć różną szerokość oraz różne profile ścian. W miejscach, gdzie przewidziano możliwość przejazdu lub zjazdu na posesję lub na pole, buduje się przepusty umożliwiające swobodny przepływ wody i równoczesny przejazd lub przejście górą dla ludzi. Najbardziej typowe i najczęściej spotykane są rowy melioracyjne.

                                     

1. Rowy przydrożne

Rowy przydrożne ciągną się wzdłuż dróg, po jednej lub obu stronach. Zbierają wodę z nawierzchni lub nie dopuszczają do jej zalania wodą deszczową z wyżej położonego terenu. Dlatego ich profil jest nierówny i zmienny, zależny od otoczenia drogi. Są też mocno pochylone po to, aby dostającą się do nich wodę szybko odprowadzić dalej i nie dopuścić do rozmoknięcia i osłabienia wytrzymałości nasypu drogowego. Dlatego woda w nich znajduje się najczęściej tylko bezpośrednio po deszczu. Z tego samego powodu prawie na całej długości porasta je normalna roślinność lądowa.

Rowy te są elementem technicznym drogi i należą do wyposażenia technicznego pasa drogowego Rozdział 1 dział IV Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430 zatem nie są rowami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 13 Prawo wodne t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121

W ujęciu ekologicznym rów przydrożny powinien być tak przygotowany, aby nie odprowadzał wody pełnej zanieczyszczeń komunikacyjnych, lecz ją zatrzymywał. Zanieczyszczenia w stagnującej wodzie podlegać będą wtedy naturalnemu filtrowaniu i wchłanianiu przez roślinność poboczy. Wodę z rowów przydrożnych można też skierować do oczyszczalni ścieków.

                                     

2. Rowy melioracyjne

Rowy melioracyjne najczęściej służą do odwadniania meliorowanego terenu. Często jednak budowane są tak, aby w razie suszy miały także możliwość czasowego nawadniania otaczającego terenu. Pozwalają na to specjalne progi, bystrza oraz zastawki, odcinające odpływ wody i utrzymujące odpowiedni jej poziom. Początek rowom melioracyjnym dają ciągi rurek drenów zakopane pod powierzchnią pól ornych co kilka-kilkanaście metrów od siebie i uchodzące do otwartych rowów melioracyjnych. Rowy kopane są ze spadkiem na przekroju poprzecznym najczęściej mają kształt trapezowy. Nachylenie skarp zależy od rodzaju gruntu i potrzebnej głębokości. Głębokość rowów wynosi od ok. 0.6 m do 1.5 m; natomiast szerokość dna w zależności od ilości prowadzonej wody, waha się w granicach 0.5 do 2.5 m. Przy silniejszym przepływie, dolną część skarp umacnia się faszyną. Zazwyczaj jednak wystarcza zabezpieczenie darnią.

                                     

2.1. Rowy melioracyjne Biocenozy

O ile w początkowym odcinku rowy melioracyjne często bywają suche o tyle niżej mogą nigdy nie wysychać, przez co warunkami w nich panującymi, nie różnią się od cieków naturalnych, zwłaszcza gdy nie są zbyt często pogłębiane odmulane. Z rzeki do której uchodzą, zazwyczaj swobodnie mogą się dostawać bytujące w niej ryby, ślimaki, owady i wszystkie inne organizmy. Rowy melioracyjne najczęściej prowadzą czystszą wodę niż rzeki do których wpływają, tym samym poprawiają jakość wody rzecznej i stanowią schronienie dla organizmów nieodpornych na zanieczyszczenie środowiska. Można tam spotkać wiele rzadkich gatunków wodnych, także objętych ochroną gatunkową. W rowach melioracyjnych spotyka się przede wszystkim gatunki charakterystyczne dla wód stojących oraz wolno płynących. Są to miejsca dogodne dla składania przez ryby ikry oraz odpowiednie dla rozwoju płazów. Spośród chruścików charakterystyczne dla rowów melioracyjnych są: Limnephilus lunatus, Limnephilus flavicornis, a dla rowów śródleśnych: Glyphotaelius pellucidus. Ponieważ kontrole są rzadkie, bywa że ludzie, wbrew prawu, do najbliższego rowu odprowadzają ścieki, gnojowicę itp. substancje, często powodując skrajne zatrucie najbliższego środowiska wodnego. Bywa że taki stale zanieczyszczany rów jest obudowywany ze wszystkich stron ze względu na zapach, zasypywany i przekształcany w ściek. Dzięki ostatnio coraz częściej budowanym oczyszczalniom można też spotkać się ze zjawiskiem odwrotnym - w rowach prowadzących ścieki udaje się przywrócić tlenowe warunki.                                     
  • Rów Złotnicki ciek wodny rów melioracyjny zlokalizowany w północnej części miasta Poznania i zachodniej części gminy Suchy Las. Początek bierze na
  • irygacyjny w Uzbekistanie i Tadżykistanie Kanały w Polsce: Wielki Kanał rów wodny dopływ Stróżanki, w Polsce Wielki Kanał Brdy górna część Kanału Nawadniającego
  • żydowskiego Żydówka opera Jacques a Fromentala Halévy ego z 1835 r. Żydówka rów wodny dopływ Brynicy, w woj. opolskim Żydówka nazwa oboczna rzeki, dopływu
  • Czerwony Rów ciek wodny o długości 11 km w pobliżu Braniewa, lewy dopływ Pasłęki. Nazwa rzeki związana jest z brunatno - czerwoną barwą wody. Historia
  • Liwia imię żeńskie Liwia Druzylla Liwia trylobit Liwia rów wodny dopływ jeziora Liwia Łuża
  • Kacza kaszb. Kaczô lub Kaczô Strëga rów wodny będący najdłuższym ciekiem wodnym przepływającym przez Gdynię i leżąca w zlewisku Morza Bałtyckiego
  • 3 cieki w Polsce: Kacza rów wodny w woj. pomorskim, w Gdyni, uchodzi do Zatoki Gdańskiej Kacza potok, dopływ Podgórnej, płynie w woj. dolnośląskim
  • Reska rów wodny na Równinie Gryfickiej, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, lewobrzeżny dopływ rzeki Regi o długości 13, 6 km. Rów bierze
  • Śmiertelna Struga rów wodny w powiecie częstochowskim, lewy dopływ Wiercicy o długości 2, 83 km. Źródło ma koło Śmiertnego Dębu, natomiast ujście w Juliance

Użytkownicy również szukali:

ciek wodny a rów melioracyjny, jak czyścić rów melioracyjny, jak zabezpieczyć rów melioracyjny, rów melioracyjny na działce, rowy melioracyjne projektowanie,

...
...
...