Poprzednia

ⓘ Eksklawa
Eksklawa
                                     

ⓘ Eksklawa

Eksklawa – część terytorium państwa lub innej jednostki administracyjnej, położona w oddzieleniu od głównego jego obszaru, lecz na tym samym obszarze lądowym. Może być otoczona terytorium innego państwa lub jednostki administracyjnej, stanowi wtedy jednocześnie enklawę.

                                     

1.1. Eksklawy międzynarodowe Historyczne

 • Morawskie enklawy na Śląsku
 • W okresie międzywojennym w latach 1926–1939 do Rzeczypospolitej Polskiej należał półwysep Westerplatte, który był polską eksklawą na terenie Wolnego Miasta Gdańska;
 • Prusy Wschodnie w latach 1920–1939;
 • eksklawy Berlina – powstałe w 1945 roku po podziale Berlina na sektory 1945–1990 w czasie alianckiej okupacji Niemiec.
                                     

1.2. Eksklawy międzynarodowe Istniejące

Przykłady eksklaw międzynarodowych:

 • Oecussi-Ambeno, część Timoru Wschodniego położona na wybrzeżu indonezyjskim,
 • Brytyjska Irlandia Północna stanowi eksklawę w terytorium Republiki Irlandzkiej,
 • należący do Rosji obwód kaliningradzki między Polską a Litwą nad Bałtykiem,
 • niemieckie Büsingen stanowi enklawę w terytorium szwajcarskiego kantonu Szafuza,
 • Alaska oddzielona od pozostałej części Stanów Zjednoczonych przez Kanadę,
 • Llívia – hiszpańska eksklawa we Francji,
 • hiszpańskie miasta Ceuta i Melilla na północnym wybrzeżu Maroka,
 • belgijskie miasto Baarle-Hertog stanowi grupę 22 eksklaw na terytorium holenderskiego miasta Baarle-Nassau, dodatkowo w eksklawach belgijskich znajduje się siedem eksklaw holenderskich,
 • dwie eksklawy Tadżykistanu części wilajetu sogdyjskiego otoczone terytorium Kirgistanu,
 • trzy eksklawy Uzbekistanu części wilajetu fergańskiego otoczone terytorium Kirgistanu,
 • włoskie miasto Campione d’Italia wewnątrz szwajcarskiego kantonu Ticino,
 • pogranicze indyjsko-banglijskie – są tu 92 eksklawy Bangladeszu i 106 eksklaw Indii, część z tych eksklaw znajduje się w eksklawach,
 • Ras al-Dżibal – część terytorium Omanu nad cieśniną Ormuz otoczona od strony lądu przez terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
 • 8 gmin w tym miasto Dubrownik żupanii dubrownicko-neretwiańskiej - eksklawa chorwacka nad Morzem Adriatyckim, oddzielona od reszty Chorwacji przez terytoria Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry,
 • Dystrykt Temburong – jeden z czterech dystryktów Brunei, oddzielony od reszty terytorium państwa przez Malezję i wody Zatoki Brunei,
 • Kabinda położona na północ od głównego terytorium Angoli, położona między Demokratyczną Republiką Konga i Kongiem,
 • rosyjska enklawa Miedwieżje-Sańkowo, otoczona terytorium Białorusi,
 • Nachiczewańska Republika Autonomiczna – odosobniona część Azerbejdżanu.
                                     

2.1. W Polsce Województwa

Obecnie w Polsce nie ma eksklaw na poziomie wojewódzkim. Jednak w jednym miejscu niemal istnieje eksklawa – mający powierzchnię ok. 6.3 ha fragment gminy Jutrosin leżącej w województwie wielkopolskim powiat rawicki znajduje się na terenie gminy Cieszków leżącej w województwie dolnośląskim powiat milicki, a z właściwym terytorium gminy Jutrosin styka się na szerokości drogi polnej łączącej oba obszary.

Do końca 1998 roku istniała eksklawa wojewódzka. W latach 1975–98 wieś Zabieżki była częścią województwa warszawskiego otoczoną ze wszystkich stron obszarem województwa siedleckiego.

                                     

2.2. W Polsce Powiaty

Przykłady eksklaw powiatów w Polsce:

 • dwa fragmenty gminy Jaworze wchodzącej w skład powiatu bielskiego znajdują się na terenie gminy Brenna wchodzącej w skład powiatu cieszyńskiego; są to dwa fragmenty przysiółka Jasionki wsi Jaworze – pierwszy o powierzchni ok. 2 ha leży w odległości ok. 10 m od zasadniczego obszaru powiatu, drugi o powierzchni ok. 5 ha leży w odległości ok. 40 m od zasadniczego obszaru powiatu i ok. 80 m od pierwszej eksklawy,
 • gmina Fabianki będące częścią powiatu włocławskiego oddzieloną od jego głównego obszaru miastem na prawach powiatu Włocławek,
 • część wsi Chyża, leżącej w powiecie zamojskim gmina Zamość, stanowi enklawę, liczącą ok. 10.5 ha, na obszarze miasta na prawach powiatu Zamość; od powiatu zamojskiego oddzielona jest pasem terytorium Zamościa o szerokości ok. 90 m,
 • dwa fragmenty gminy Dobrzyca, powiat pleszewski na obszarze wsi Koźminiec otoczone obszarem gminy Rozdrażew, powiat krotoszyński. Pierwszy z nich o powierzchni ok. 10 ha ma tylko jeden punkt styczny z właściwym obszarem gminy Dobrzyca, drugi o powierzchni ok. 5 ha, na terenie którego znajduje się budynek mieszkalny otoczony jest ze wszystkim stron obszarem gminy Rozdrażew. Teren ten znajduje się w odległości od ok. 20 do ok. 60 metrów od granic właściwego obszaru gminy Dobrzyca.
 • fragment gminy Zduńska Wola wchodzącej w skład powiatu zduńskowolskiego znajduje się na terenie gminy wiejskiej Sieradz wchodzącej w skład powiatu sieradzkiego; eksklawa leży w odległości ok. 100 m od zasadniczego obszaru powiatu i liczy ok. 1.2 km² powierzchni,
 • powiat jeleniogórski składa się z dwóch osobnych części rozdzielonych terytorium miasta na prawach powiatu Jelenia Góra,
 • miasto Sławków będące częścią powiatu będzińskiego oddzieloną od jego głównego obszaru miastem na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza,
 • powiat rybnicki składa się z trzech osobnych części rozdzielonych terytorium miasta na prawach powiatu Rybnik,
 • niewielki fragment gminy Goczałkowice-Zdrój wchodzącej w skład powiatu pszczyńskiego stanowi enklawę na terenie gminy Chybie w powiecie cieszyńskim – jest to fragment doliny Bajorki oddzielony od pozostałej części powiatu pszczyńskiego nasypem linii kolejowej należącym do powiatu cieszyńskiego odległość eksklawy od głównego terytorium powiatu pszczyńskiego wynosi ok. 35 m,
 • Żory, będące miastem na prawach powiatu, posiadają eksklawę znajdującą się pomiędzy miastem na prawach powiatu Rybnik, a gminą Świerklany w powiecie rybnickim; obszar ten leży w odległości ok. 50 m od głównej części miasta i ma ok. 13.5 ha powierzchni,
 • gmina Igołomia-Wawrzeńczyce będące częścią powiatu krakowskiego oddzieloną od jego głównego obszaru powiatem proszowickim i miastem na prawach powiatu Kraków,
 • wieś Lisek stanowiąca część gminy Fabianki w powiecie włocławskim położona około 1.5 km w linii prostej od granicy gminy i otoczona całkowicie terenami gmin Lipno i Bobrowniki należącymi do powiatu lipnowskiego obszar eksklawy wynosi ok. 5 km²,


                                     

2.3. W Polsce Gminy

Liczne gminy składają się z kilku fragmentów część z nich to jednocześnie eksklawy powiatowe – najczęściej dzieje się tak, gdy miasto, będące siedzibą gminy jest osobną gminą miejską, pozostawiając rozkawałkowaną gminę wiejską, np. gmina Włodawa, gmina Koło, gmina Głogów, gmina Tarnów składa się z trzech fragmentów, gmina Łowicz. Rzadsze są przypadki, gdy obszar gminy rozdzielony jest terenem innej gminy, np.: gmina Mierzęcice, gmina Brwinów, gmina Stopnica, gmina Lubanie.

Wykaz eksklaw gminnych bez eksklaw będących jednocześnie na poziomie powiatowym wymienionych w sekcji "Powiaty”

                                     

2.4. W Polsce Miasta

W tabeli poniżej wymienione są tylko eksklawy w miastach niebędących samodzielnymi gminami miasta w gminach miejsko-wiejskich. W tych przypadkach są to eksklawy obszaru miasta znajdujące się na obszarze wiejskim danej gminy. Ponadto eksklawy posiadają opisane powyżej: miasto na prawach powiatu Żory oraz miasto Mielec będące gminą miejską.

Ponadto w przypadku trzech miast występuje przypadek istnienia eksklawy obszaru wiejskiego na terenie miasta enklawa w mieście. Pierwszy to, opisany wyżej, przypadek Zamościa jest to eksklawa na poziomie powiatowym, drugim opisany wyżej przypadek Tychowa, trzecim jest zaś przypadek miasta Polkowice, znajdującego się w powiecie polkowickim gmina miejsko-wiejska Polkowice – eksklawa obszaru wiejskiego znajduje się na terenie miasta, ok. 30 m od właściwego obszaru terenu wiejskiego i ma ok. 0.3 ha powierzchni.

                                     
 • południa z Włocławkiem, stanowiącym odrębny powiat. Tak więc Lisek jest eksklawą eksklawy bardzo rzadkie zjawisko nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wschodnia
 • Wadi Madha lub Madha arab. مدحاء eksklawa Omanu wewnątrz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ma powierzchnię 75 km² wewnątrz niej znajduje się enklawa
 • roku. Powodem formalnego przyłączenia do Moskwy jako administracyjnej eksklawy położonej daleko poza obwodnicą Moskwy MKAD wyznaczającą granice miasta
 • część miasta znajduje się na wysokości 786 m n.p.m. Graniczy z eksklawą Gamprin, z eksklawą Vaduz, z Eschen na północy, z austriacką gminą Frastanz na wschodzie
 • enklaw i eksklaw Baarle - Hertog obejmuje 22 eksklawy na terytorium Holandii, Baarle - Nassau zaś 7 eksklaw w eksklawach belgijskich oraz jedną eksklawę we właściwym
 • czerwca 2004 Stanowi eksklawę gminy Chełmiec. Wieś leży w Kotlinie Sądeckiej, u podnóża Beskidu Niskiego. Kunów stanowi eksklawę gminy Chełmiec. Wieś
 • Nadrenia - Palatynat. Siedzibą powiatu jest miasto Birkenfeld. Do 1937 powiat stanowił eksklawę kraju Oldenburg. Dopiero od 1 kwietnia 1937 na mocy ustawy o Wielkim Hamburgu
 • Statystycznego liczyła 4818 mieszkańców 1 stycznia 2015 Gmina jest eksklawą można do niej dojechać tylko przez teren Niemiec, przez Bawarię. Austriacki
 • mają połączenia lądowego z innymi częściami prowincji Hebei. Stanowią eksklawę pomiędzy obszarami miast wydzielonych Pekin i Tiencin. Kontrola autorytatywna  province
 • uwagę zasługuje specyficzne położenie administracyjne gminy. Jest ona eksklawą powiatu włocławskiego, tzn. nie posiada lądowej granicy z resztą powiatu

Użytkownicy również szukali:

eksklawa definicja i przykłady, eksklawa synonim, obwód kaliningradzki eksklawa,

...
...
...