Poprzednia

ⓘ Kościół unicki
Kościół unicki
                                     

ⓘ Kościół unicki

Kościół unicki – chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, która przyłączyła się do Kościoła katolickiego na podstawie wzajemnej umowy wyznań i zachowując własny ryt liturgiczny, przyjmuje jednocześnie prymat papieża. Obok uznania prymatu papieża warunkiem koniecznym zawarcia unii jest istnienie sukcesji apostolskiej we wspólnocie aspirującej do katolicyzmu oraz apostolskiego symbolu wiary. Kościoły unickie zachowują częściową lub pełną autonomię co do własnej organizacji – zależnie od ustaleń umowy.

Do unii katolickiej może przystąpić cała wspólnota wyznaniowa lub tylko jej część.

Praktyka zawierania unii ma długotrwałą tradycję i związana była ze schizmami oraz separatyzmem pierwszych patriarchatów. Nasiliła się jednak i przyjęła formę formalną po schizmie wschodniej w 1054.

Głównym zarzutem stawianym przeciwko praktyce unii jest prozelityzm.

W Polsce unitami potocznie określa się wiernych obecnego Kościoła greckokatolickiego niegdyś Kościoła unickiego, powstałego w Rzeczypospolitej po unii brzeskiej oraz Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego.

Nie należy utożsamiać wszystkich katolickich Kościołów wschodnich z Kościołami unickimi, ponieważ pojęcia te nie są wymienne. Istnieją bowiem Kościoły, które formalnie nigdy nie zerwały łączności ze Stolicą Apostolską, więc i formalna unia kościelna nie była potrzebna.

Procesy zjednoczeniowe odbywały się również w Kościołach niekatolickich. Przykładem mogą być Kościoły ewangelicko-unijne.

                                     

1. Wybrane Kościoły unickie

 • Kościół chaldejski – 1245
 • Kościół katolicki obrządku koptyjskiego – 1814
 • Słowacka cerkiew greckokatolicka – 1771
 • Syromalankarski Kościół katolicki – 1930
 • Kościół katolicki obrządku etiopskiego – 1431
 • Syromalabarski Kościół katolicki – 1599
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego – 1924
 • Kościół katolicki obrządku ormiańskiego – unia zawarta została w 1195
 • Kościół melchicki – 1709
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rosyjskiego - 1905
 • Kościół unicki w I Rzeczypospolitej – 1596
 • Grecki Kościół katolicki – 1911

Użytkownicy również szukali:

kościół unicki celibat, msza unicka, unici definicja, unici kim byli, unici kto to,

...
...
...