Poprzednia

ⓘ Kategoria:Sokółka
                                               

Sokółka

Sokółka – miasto w woj. podlaskim, siedziba powiatu sokólskiego i gminy miejsko-wiejskiej Sokółka, przy drodze krajowej nr 19. Prawa miejskie nadane zostały Sokółce w roku 1609. Miasto królewskie ekonomii grodzieńskiej położone było w końcu XVIII wieku w powiecie grodzieńskim województwa trockiego w Wielkim Księstwie Litewskim. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.

                                               

2 Regiment Pieszy Buławy Wielkiej Litewskiej

Regiment zgodnie z etatem Sejmu Niemego z 1717 roku liczył 425 porcji i nie licząc Gwardii był aż do 1775 roku pierwszym w hierarchii jednostek pieszych litewskich. Wtedy to jego pozycję zajęli spieszeni dragoni buławy wielkiej. Utworzony w 1775 w wyniku spieszenia Regimentu Konnego Buławy Wielkiej Litewskiej?. W 1776 roku liczył etatowo 220 żołnierzy w tym czterech woźniców. Stan faktyczny według "raty marcowej” z 1777 roku wynosił 209 żołnierzy. Regiment składał się ze sztabu, kompanii pułkownika, kompanii podpułkownika, kompanii sec. podpułkownika i kompanii majora. Reformy sejmu cztero ...

                                               

63 Uglicki Pułk Piechoty

63 Uglicki Pułk Piechoty - pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 1 października 1708 za panowania Piotra I Wielkiego, rozformowany w 1918. Święto pułkowe: 1 października rocznica sformowania. Dyslokacja w 1914: Sokółka Соколка.

                                               

223 Batalion WOP

Na podstawie rozkazu MBP nr 043/org z 3 czerwca 1950 roku, na bazie 11 Brygady Ochrony Pogranicza, sformowano 22 Brygadę Wojsk Pogranicza, a z dniem 1 stycznia 1951 roku 15 batalion Ochrony Pogranicza przemianowano na 223 batalion WOP. Z dniem 15. 11.1955 roku zlikwidowano sztab batalionu. Strażnice podporządkowane zostały bezpośrednio pod sztab brygady. W sztabie brygady wprowadzono stanowiska nieetatowych oficerów kierunkowych odpowiedzialnych za służbę graniczną strażnic. Budynki koszarowe zaadaptowano na szpital.

                                               

Flaga Sokółki

Flaga Sokółki – prostokątny płat tkaniny, który składa się z trzech części; środkowy trójkąt w kolorze żółtym, a dwa trójkąty prostokątne w kolorze czerwonym.

                                               

Herb Sokółki

Herb Sokółki - posiada tarczę herbową dwudzielną w pas. W górnym żółtym widnieje żubr barwy brunatnej, w dolnym czerwonym widnieje połowa sylwetki rycerza ubranego w białą zbroję, trzymającego miecz w prawej dłoni. Herb Sokółka otrzymała w 1609 od króla Zygmunta III Wazy wraz z nadaniem praw miejskich.

                                               

Muzeum Ziemi Sokólskiej

Muzeum Ziemi Sokólskiej – znajduje się w centrum miasta Sokółki w budynku historycznym wybudowanym przez podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza w 1770 r. Początkowo w budynku mieściły się urzędy handlowe lecz dzięki aktywności Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokólskiej obiekt został zaadaptowany na potrzeby kulturalne.

                                               

Życie Tatarskie

Życie Tatarskie – dwumiesięcznik środowiskowy, wydawany od 1998 w Sokółce, jako pismo Oddziału Podlaskiego Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Pismo jest poświęcone historii i kulturze Tatarów – jego celem jest integrowanie społeczności polskich Tatarów. Życie Tatarskie było też wydawane w latach 1934–1939 w Wilnie, pod redakcją Stefana Tuhan-Baranowskiego. Był to organ wileńskiego oddziału Związku Kulturalno-Oświatowego, którego celem było szerzenie oświaty wśród najuboższych warstw społeczeństwa tatarskiego.

                                               

Ludzie związani z Sokółką