Poprzednia

ⓘ Bazylika
Bazylika
                                     

ⓘ Bazylika

Bazylika – współcześnie tym terminem najczęściej określa się chrześcijańską świątynię wielonawową z nawą główną wyższą od naw bocznych, posiadającą okna ponad dachami naw bocznych. Kościół z nawą główną wyższą od naw bocznych, lecz bez okien to pseudobazylika.

                                     

1. Historia

Nazwa wywodzi się od greckiego słowa βασιλικός oznaczającego "królewski" lub od budynku Stoa Basileios – Stoi Królewskiej umieszczonej przy Agorze ateńskiej, w której urzędowali archontowie.

                                     

1.1. Historia Bazylika w starożytnym Rzymie

W starożytnym Rzymie bazylika stała przy forum i odgrywała rolę hali targowo-sądowej. Drogą naśladownictwa bazyliki rozpowszechniły się na całym terytorium starożytnego Rzymu. Z czasem bazyliką zaczęto też nazywać największą, reprezentacyjną salę w willach rzymskiej arystokracji. Starożytne świeckie bazyliki budowano jako budynki jedno- lub wielonawowe na planie prostokąta, odkryte lub kryte, parterowe lub piętrowe, często z apsydą. Ze względu na położenie wejścia dzieli się je na bazyliki:

 • greckie z wejściem na jednym z krótszych boków oraz z apsydą położoną naprzeciwko wejścia.
 • orientalne z wejściem lub wejściami na dłuższych bokach i wnętrzem z nawą środkową i nawami bocznymi,

Najlepiej zachowany wczesny przykład bazyliki rzymskiej jest w Pompejach. Wybudowana w II w. p.n.e. miała wymiary w rzucie około 62x25 metrów, nie posiadała apsyd, zamiast tego miała we wnętrzu podwyższenie na jednym końcu nawy. Była ulokowana wzdłużnie wobec pompejańskiego forum, naprzeciwko świątyni. Innym przykładem wczesnej bazyliki jest Basilica Aemilia ulokowana w Forum Romanum. Bazylika Maksencjusza, której budowę zakończono w 312 r. n.e., była jedną z ostatnich monumentalnych bazylik świeckich. Jedną z najlepiej zachowanych bazylik rzymskich jest Bazylika Konstantyna z IV wieku w Trewirze.

                                     

1.2. Historia Bazylika chrześcijańska

Chrześcijanie, nie chcąc korzystać ze świątyń pogańskich ani budować budynków podobnych do nich, przyjęli za wzór swoich kościołów bazylikę grecką. System bazylikowy obowiązywał w całej architekturze chrześcijańskiej. Już w IV wieku wprowadzono drewnianą pochyłą więźbę dachową otwartą lub oddzieloną drewnianym stropem.

                                     

2. Cechy charakterystyczne

Charakterystycznymi cechami chrześcijańskiego systemu bazylikowego są:

 • wszystkie nawy są oddzielone od siebie ścianami, filarami lub słupami stanowiącymi elementy nośne.
 • część centralna jest wyższa od naw bocznych, co umożliwia doświetlenie wnętrza przez pas górnych okien,
 • nawy główna i boczne przykryte są oddzielnymi dachami,
 • zasadniczo budynek ma układ podłużny, podzielony jest na część centralną nawa główna oraz nawy boczne, po jednej, dwie lub nawet trzy z każdej strony,

Poprzez stulecia pierwotną bazylikę modyfikowano, dodając krypty, nawę poprzeczną transept, chór, sklepienia, wieże, przemienność podpór, empory, tryforium, westwerk, kaplice i inne elementy.

                                     
 • Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich bazylika mniejsza wchodząca w skład Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości
 • Bazylika Kolegiacka Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie barokowy kościół wchodzący w skład dawnego opactwa cystersów zbudowany w latach 1728 1735. Główne
 • ISBN 978 - 83 - 7513 - 144 - 4. Třebíč. Bazylika św. Prokopa. Třebíč: Centrum informacji turystycznej miasta Třebíč. Bazylika św. Prokopa Republika Czeska. Bogactwo
 • Bazylika Sant Anastasia al Palatino pol. bazylika św. Anastazji na Palatynie rzymskokatolicki kościół w diecezji rzymskiej, na Palatynie. Nosi też
 • zrobić jedną bazylikę Stara Bazylika Konstantyna stanowiła teraz prezbiterium nowej połączonej bazyliki. Bazylika św. Piotra na Watykanie Bazylika św. Pawła
 • Bazylika Matki Boskiej Anielskiej zabytkowy kościół znajdujący się w Kalwarii Zebrzydowskiej, część sanktuarium pasyjno - maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Bazylika św. Piotra i św. Pawła w Leśnej Podlaskiej wybudowana w latach 1731 - 1752 z inicjatywy sprowadzonych z Częstochowy ojców paulinów barokowa bazylika
 • Bazylika konkatedra Świętej Trójcy w Chełmży dawna katedra biskupstwa chełmińskiego. Od 1982 roku Bazylika mniejsza a od 1994 roku konkatedra diecezji
 • Bazylika Matki Bożej Anielskiej w Asyżu Bazylika Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Bazylika Matki Bożej Anielskiej i Męczenników w Rzymie

Użytkownicy również szukali:

bazylika bydgoszcz kolęda 2019, bazylika nowy sącz msze, bazylika nowy sącz transmisja, bazylika spowiedź,

...
...
...