Poprzednia

ⓘ Chaim Halberstam
Chaim Halberstam
                                     

ⓘ Chaim Halberstam

Chaim ben Arie Lejb Halberstam, zwany Diwrej Chaim – cadyk, założyciel chasydzkiej dynastii Sanz, protoplasta dynastii Bobow, Gribow, Gorlic, Klausenberg i Żmigrod.

                                     

1. Życiorys

Urodził się w Tarnogrodzie, jako syn Arie Lejba Halberstama. Był uczniem Jakowa Icchaka Horowica, Moszego Jehoszuy Heszla Orensteina, Naftalego z Ropczyc i Cwi Hirsza z Żydaczowa. Po ukończeniu nauk został zatrudniony jako rabin w gminie żydowskiej w Rudniku nad Sanem. W 1830 roku został rabinem w Nowym Sączu, którą to funkcję pełnił do końca życia. Założył jesziwę będącą jedną z głównych uczelni talmudycznych Galicji. Swoje nauki zawarł w cyklu Diwrej Chaim hebr. Słowa Chaima zawierającym przepisy z zakresu prawa rozwodowego i czystości rytualnej, responsy talmudyczne oraz zbiór kazań.

Chaim Halberstam został pochowany w ohelu na cmentarzu żydowskim przy ulicy Rybackiej w Nowym Sączu. Jest on celem licznych pielgrzymek żydowskich z całego świata.

                                     

2. Rodzina

Pierwszą żoną Chaima Halberstam była córka rabina Borucha Frenkla-Thumima, jednak zmarła ona bardzo wcześnie i bezdzietnie. Następnie ożenił się z jej siostrą Rochlą Fejgą Frenkl-Thumim, z którą miał pięciu synów: Ezechiela Szragę, Dawida, Meira Nosona, Barucha i Aarona. Jego trzecią żoną była Rechl Unger, z którą miał dwóch synów: Szolema Eliezera i Jeszaję oraz siedem córek.

Chaim Halberstam był założycielem dynastii cadyków Sanz. Jego synowie przewodzili wspólnotom chasydów w innych miastach - Ezechiel Szraga w Sieniawie, Baruch w Gorlicach, Dawid w Chrzanowie. Dynastię cadyków w Nowym Sączu kontynuowali kolejno: Aaron 1826-1903, Mosze zm. 1906, zięć Chaima Icchak Tobiasz z Głogowa Małopolskiego zm. 1927, Józef Menachem zm. 1935. Ostatniego sądeckiego cadyka Mordechaja Zeewa Halberstama w 1942 roku zamordowali naziści.

Charakterystyczną cechą chasydów z Sącza było ultrakonserwatywne podejście do spraw religijnych oraz skromny, wręcz ascetyczny styl życia.