Poprzednia

ⓘ Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
                                     

ⓘ Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich – organizacja świeckich wspierająca modlitwą i ofiarami działalność apostolską Zgromadzenia Księży Marianów. Założona w 1925 roku wspólnota daje swoim członkom duchowe korzyści, wymagając modlitwy w określonych intencjach. Stowarzyszenie istnieje i prowadzi aktywną działalność w Argentynie, USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Portugalii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie.

                                     

1. Stowarzyszenie w Polsce

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich w Polsce powstało w 1994 z inicjatywy ówczesnego prowincjała ks. Jana Rokosza MIC. Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie wspiera finansowo i modlitewnie misje prowadzone przez Księży Marianów na Alasce, w Argentynie, Białorusi, Brazylii, Czechach, na Filipinach, w Indiach, Kamerunie, Kazachstanie, Rwandzie i na Ukrainie. Wydaje kwartalnik "Z Niepokalaną", prowadzi linię modlitewną, pomaga najuboższym, chorym, sierotom i ofiarom klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych.

                                     

2. Cele Stowarzyszenia

 • pomoc zmarłym w czyśćcu cierpiącym;
 • rozwijanie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej;
 • wspieranie członków w dążeniu do świętości życia oraz w czynnym zaangażowaniu się w apostolską misję Kościoła;
 • promowanie i organizowanie wolontariatu w Polsce i krajach misyjnych;
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 • promowanie wiedzy o polskich misjonarzach na świecie;
 • pobudzanie, wspomaganie powołań kapłańskich i zakonnych;
 • pomaganie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz pomoc mniejszościom etnicznym i grupom wykluczonym społecznie przez wzgląd na wiek, wykształcenie, kolor skóry i pochodzenie, wyznawaną religię;
 • szerzenie chwały Bożej;
 • szerzenie posłannictwa i kultu Miłosierdzia Bożego;
 • działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności leczenie chorych w krajach rozwijających się i zagrożonych ubóstwem.

Użytkownicy również szukali:

centrum pomocników mariańskich konto, centrum pomocników mariańskich krs, centrum pomocników mariańskich opinie, marianie intencję,

...
...
...