Poprzednia

ⓘ Grażyna Henclewska
Grażyna Henclewska
                                     

ⓘ Grażyna Henclewska

Grażyna Henclewska – polska ekonomistka, urzędnik państwowy, od 2008 do 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

                                     

1. Życiorys

Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Zawodowo związana z administracją publiczną i służbą cywilną, której jest urzędnikiem mianowanym. Od 1996 była zatrudniona w Głównym Urzędzie Statystycznym, zajmując się pracami analitycznymi i nadzorczymi w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych. W 2000 podjęła pracę w podobnej komórce Ministerstwa Gospodarki. Była początkowo radcą ministra i p.o. zastępcy dyrektora departamentu. W latach 2003–2005 zajmowała się współpracą z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i Bankiem Światowym. W 2006 objęła stanowisko dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz.

10 lipca 2008 została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Pełniła tę funkcję do listopada 2015.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...