Poprzednia

ⓘ II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
                                     

ⓘ II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim – jedna z najstarszych szkół średnich w dawnym Księstwie Poznańskim, druga w Ostrowie, swoją historią sięgająca połowy XIX w.

                                     

1. Historia

Początki szkolnictwa żeńskiego w Ostrowie sięgają końca pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to nauczyciel o nazwisku Lasswitz założył prywatną szkołę żeńską, a lekcje odbywały się w mieszkaniu pedagoga. Około połowy wieku powstaje pierwsza wyższa szkoła żeńska w pełniejszym tego słowa znaczeniu – z klasami i gronem pedagogicznym. Początkowo była to szkoła polska, jednak po zmianach kadrowych w latach Kulturkampfu objęcie przez Niemkę Amandę Schirmer stanowiska dyrektora w 1867 roku zaczęła nabierać niemieckiego charakteru. Później, do I wojny światowej, szkole przewodzili już tylko Niemcy. Zmieniała ona w tym czasie swoją siedzibę kilkakrotnie. W 1907 roku prywatną szkołę przejęło miasto, a jej dyrektorem został dr Robert Bergmann. Nosiła odtąd nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Żeńskiej.

Decyzja o budowie nowej siedziby przy ulicy "krótkiej” Wrocławskiej zapadła w 1909 roku. Oficjalne otwarcie nowego gmachu nastąpiło niecałe dwa lata później, 26 sierpnia 1911 roku.

Ostatni niemiecki dyrektor, dr Bergmann, przekazał w 1920 r. kierownictwo szkoły Eleonorze Bojdzińskiej, byłej siostrze zakonnej, która sprawowała funkcję przełożonej do 1935 r.

Od 1 kwietnia 1921 roku szkoła nosiła nazwę Państwowe Gimnazjum im. Emilii Sczanieckiej. Od lat 50. XX w. mieściło się tu Liceum im. Emilii Sczanieckiej, które w 1964 r. przekształcono w koedukacyjne. W 1968 po raz kolejny zmieniono nazwę, tym razem na II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta.

Z niewyjaśnionych do dziś powodów wojewódzkie kuratorium zadecydowało w 1978 r. o likwidacji szkoły i jej włączeniu w struktury I Liceum. Placówkę przy ulicy Wrocławskiej zajmowała tymczasem szkoła podstawowa. Po odrodzeniu się samorządów w 1989 działacze ostrowscy rozpoczęli starania o reaktywowanie II Liceum. Udało się to 1 maja 1992.

Szkolna gazetka Reymoncik została w 1991 odznaczona jako najlepsza w Polsce.

                                     

2. Budynek

II Liceum Ogólnokształcące znajduje się w Śródmieściu, przy ulicy "krótkiej” Wrocławskiej, przy jej skrzyżowaniu z ulicą Chopina, naprzeciw Parku Emilii Sczanieckiej.

Szkoła wybudowana została w latach 1910–1911 w stylu wczesnego modernizmu z elementami neorenesansu i secesji. Poszczególne części: korpus główny, skrzydła, willowy aneks z mieszkaniem dyrektorskim tworzą nieregularną bryłę budynku, nakryte są dwuspadowymi, przenikającymi się dachami. Elewacja pokryta jest tynkiem drapanym. Szkoła posiada liczne ryzality, wykusze, balkony, rzeźby, płaskorzeźby. W auli znajdują się witraże, natomiast w głównym korpusie budynku umiejscowiona jest loggia. Obiekt posiadał niegdyś także płytki ogródek zlikwidowany przy poszerzaniu ulicy Chopina. Późniejsze przebudowy wnętrza zatarły częściowo dawną funkcjonalność wnętrz oraz auli uznawanej niegdyś za salę o najlepszej w Ostrowie akustyce. Elewację odrestaurowano w roku 2006.

W szkole znajdują się pamiątkowe tablice ku czci Emilii Sczanieckiej, Eleonory Bojdzińskiej, Marii Bojarskiej oraz uczennic poległych w latach II wojny światowej.

                                     

3. Wychowawcy

 • Augustyn Szamarzewski – ksiądz, prefekt, działacz społeczny, patron polskich spółek w Poznańskiem
 • Israel Meir Freimann – rabin, orientalista
 • Hubert Beckhaus – filolog klasyczny i germański
 • Józef Jachimek – filolog
 • Eleonora Bojdzińska – przełożona placówki przez 15 lat
 • Wincenty Głębocki – ksiądz, prefekt
 • Maria Bojarska – filolog klasyczna, kurator tajnej oświaty w Ostrowie w latach II wojny światowej, dyrektorka szkoły przez 19 lat
                                     

4. Absolwenci

 • Malina Michalska – tancerka
 • Marcin Lijewski – piłkarz ręczny, wychowanek Ostrovii, reprezentant Polski
 • Anna Rogalanka – doktor, organizatorka tajnego nauczania w latach II wojny światowej, konserwatorka zabytków, historyczka, współautorka monografii Ostrowa – Ostrów Wielkopolski – dzieje miasta i regionu
 • Sancja Szymkowiak – błogosławiona kościoła katolickiego
 • Wojciech Gawłowski – pisarz, poeta
 • Maria Wikarjakowa – organizatorka tajnego nauczania w latach II wojny światowej, także organizatorka ostrowian w Poznaniu
 • Jadwiga Żylińska – pisarka, prozaiczka