Poprzednia

ⓘ Kategoria:Pomniki na Ukrainie
                                               

Legendarna Taczanka

Legendarna Taczanka – pomnik w Kachowce na Ukrainie, przedstawiający taczankę. Pomnik powstał dla upamiętnienia zwycięskiej kampanii Armii Czerwonej przeciwko Białym zakończonej ich rozbiciem na Krymie, rozwijanej w regionie nikołajewskim i chersońskim, w tym bitwy pod Kachowką. Koncepcja budowy monumentu powstała w latach 50. XX wieku. Od 1956 w muzeum w Kachowce znajdowała się makieta, która okazała się następnie pierwowzorem pomnika. Monument został wykonany w Leningradzie przez rzeźbiarzy Ł. Rodionowa i J. Łochowinina pomysłodawcę obiektu oraz architekta E. Połtackiego Połtorackiego. R ...

                                               

Matka Ojczyzna

Matka Ojczyzna – monumentalny pomnik stojący w Kijowie na terenie dzielnicy Peczersk. Stanowi część Muzeum historii Ukrainy w II wojnie światowej. Statuę wykonano ze stali nierdzewnej, jej wysokość to 62 m, natomiast wraz z postumentem całość ma wysokość 102 m. Masa rzeźby wynosi 560 ton. Miecz trzymany w prawej ręce rzeźby ma 16 metrów i waży 9 ton; lewa ręka trzyma tarczę o wymiarach 13x8 metrów z godłem ZSRR. Wewnątrz postumentu znajduje się sala pamięci, wyłożona marmurowymi płytami, na których wyryto imiona ponad 11 tysięcy żołnierzy i 200 robotników, którzy otrzymali tytuły Bohatera ...

                                               

Narodowy Rezerwat Szewczenki

Narodowy Rezerwat Szewczenki – obszar o powierzchni 20 hektarów na terenie Tarasowej Góry w Kaniowie, na którym znajduje się grób Tarasa Szewczenki z jego pomnikiem oraz muzeum poświęcone życiu i twórczości artysty. Narodowy Rezerwat Szewczenki znajduje się na obszarze Góry Czerneczej, gdzie 10 maja 1861 roku został pochowany Taras Szewczenko. Miejsce to miało odpowiadać życzeniu poety zawartemu w napisanym w 1845 roku wierszu Testament – było położone wśród ukraińskich pól i stepów, nad brzegiem Dniepru. Natychmiast po pogrzebie grób Szewczenki stał się celem "pielgrzymek” ukraińskich dzi ...

                                               

Pomnik Bohdana Chmielnickiego w Kijowie

Pomysł ustawienia pomnika pojawił się już w latach 40. XIX wieku z inicjatywy Mykoły Kostomarowa, historyka i profesora Uniwersytetu Kijowskiego. Idea ta zyskała poparcie ze strony zastępny dyrektora Kijowskiego Okręgu Szkolnego, Michaiła Józefowicza, który chciał, by stanął on w 200. rocznicę ugody perejasławskiej. Początkowo miał zdobić Plac Besarabski, który w tym celu w latach 1869-1881 nosił imię Bohdana Chmielnickiego. Budowa była przekładana dwukrotnie; ze względu na wojnę krymską i drugi raz w 1863 z powodu powstania styczniowego. Pomnik został opłacony z darowizn i odsłonięty w li ...

                                               

Pomnik Iwana Gonty w Chrystynówce

Pomnik Iwana Gonty w Chrystynówce – pomnik jednego z przywódców koliszczyzny Iwana Gonty autorstwa Wiktora Sułymy, odsłonięty 24 października 2009 roku w ukraińskim mieście Chrystynówka. Inicjatorem jego budowy był mer Chrystynówki Mykoła Nakonieczny który podczas uroczystości odsłonięcia podkreślił, że pomnik Gonty będzie przypominał Ukraińcom, że powinni walczyć o ojczystą ziemię z jej ciemiężcami.

                                               

Pomnik Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA w Ługańsku

Pomnik Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA – pomnik znajdujący się w Ługańsku na Ukrainie, upamiętniający osoby zamordowane przez OUN-UPA. Powstał w roku 2010 z inicjatywy lokalnego posła Arsena Klinczewa przy współpracy z Partią Regionów.

                                               

Pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone ofiarom zbrodni OUN i UPA

Pomniki i tablice poświęcone ofiarom zbrodni OUN i UPA to znaki pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej, czystki etnicznej w Małopolsce Wschodniej i partyzanckich walk z UPA w latach 1944–1945. Według stanu na 2014 rok na około 1500 miejscowości na Wołyniu, gdzie OUN i UPA zabijały Polaków, jedynie w 150-180 istnieją jakiekolwiek upamiętnienia ofiar krzyże, pomniki. W Galicji Wschodniej liczba upamiętnień nie przekracza 15 na 2000 miejscowości. Znaki pamięci są stawiane za zgodą władz ukraińskich przez dawnych mieszkańców Kresów, ich rodziny, organizacje kresowe bądź Radę Ochrony Pamięci Walk ...

                                               

Sawur-Mohyła

Sawur-Mohyła – strategicznie położony szczyt na Wzgórzach Donieckich znajdujący się około 10 km na południe od miasta Śnieżne i około 10 km od granicy obwodu donieckiego z obwodem rostowskim. Nazwa wzgórza jest nazwą mieszaną turecko-słowiańską; pierwsza część – Savur pochodzi z języka tureckiego i oznacza koński zad, druga część w języku ukraińskim oznacza kurhan. W okresie II wojny światowej wzgórze zostało częścią utworzonej przez armię niemiecką linii obronnej "Front Mius”. Latem 1943 roku przechodziło z rąk do rąk i dopiero w sierpniu 1943 roku zostało zdobyte przez Armię Czerwoną. 10 ...

                                               

Strzał w plecy (monument)

Strzał w plecy – pomnik znajdujący się w Symferopolu na Krymie, upamiętniający cywilne osoby oraz żołnierzy Armii Czerwonej, pomordowane przez OUN-UPA. Powstał w roku 2007 z inicjatywy mieszkańców Krymu przy współpracy z Komunistyczną Partią Ukrainy.