Poprzednia

ⓘ Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
                                     

ⓘ Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – polska publiczna uczelnia ekonomiczna z siedzibą we Wrocławiu.

W Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy” 2016 została sklasyfikowana na 34. miejscu w Polsce. Wśród uczelni ekonomicznych zajęła 4. pozycję na sześć możliwych.

                                     

1. Historia

Uczelnia powstała w 1947 jako prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, a jej kadrą dydaktyczno-naukową utworzyli przede wszystkim dawni pracownicy Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wykład inauguracyjny prof. Wincentego Stysia odbył się 3 lutego 1947. W 1948 w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu studiowało 2817 studentów, co czyniło uczelnię drugą pod względem liczby studentów na Ziemiach Odzyskanych.

W 1950 szkołę upaństwowiono, przekształcając ją w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z dwoma wydziałami: przemysłu i finansów. W 1969 utworzono filę w Jeleniej Górze. W 1974 uczelnia została przekształcona w Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego. W 1982 jeleniogórską filię przekształcono w zamiejscowy Wydział Gospodarki Miejskiej i Usług. 18 marca 2008 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zmiana weszła w życie 6 maja 2008.

W 2019 roku Senat uczelni zadecydował o likwidacji wszystkich wydziałów i o powołaniu w ich miejsce nowych wydziałów i filii.

                                     

2. Władze uczelni

Władze uczelni w kadencji 2016–2020:

 • rektor: prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • prorektor ds. studenckich i kształcenia: prof. dr hab. inż. Edmund Cibis
 • prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą: prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
 • prorektor ds. finansów i rozwoju: dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
 • prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Jerzy Niemczyk do 2019 r.

Dziekani wydziałów, filii i szkoły doktorskiej:

 • Wydział Inżynierii Produkcji: dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UE
 • Filia w Jeleniej Górze: dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE
 • Szkoła Doktorska: prof. dr hab. Czesław Zając
 • Wydział Zarządzania: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
 • Wydział Ekonomii i Finansów: prof. dr hab. Andrzej Graczyk
                                     

3. Pracownicy i studenci

Według stanu z 2017 uczelnia zatrudniała 581 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 144 na stanowiskach profesorów zwyczajnych i profesorów nadzwyczajnych.

W roku akademickim 2015/2016 na uczelni studiowało 12 271 osób, w tym 7588 kobiet 61.8%. Na studiach stacjonarnych zapisanych było 8117 osób, natomiast na studiach niestacjonarnych 4154 osób. Na pierwszym roku studiowało 2916 osób 23.8%.

Uczelnię ukończyło ponad 75 tys. studentów.

                                     

4. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

 • dr nauk rolniczych w dyscyplinie technologii żywności i żywienia
 • dr i dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • dr i dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości