Poprzednia

ⓘ Zachowanie
Zachowanie
                                     

ⓘ Zachowanie

Zachowanie – skoordynowane postępowanie organizmu w odniesieniu do określonego otoczenia w określonym czasie, różnego rodzaju reakcje na bodźce z otoczenia, np. wykonywane za pomocą grup mięśni reakcje ruchowe.

Zachowanie może być reaktywne lub celowe – ukierunkowane na osiągnięcie celu czynność:

 • jest rezultatem doświadczanej akceptacji psychologia humanistyczna
 • jest usiłowaniem przystosowania się organizmu w celu przetrwania psychologia ewolucyjna
 • jest komunikatem pozostającym w sprzężeniu zwrotnym, zarówno przyczyną, jak i skutkiem psychologia systemowa
 • jest wynikiem potrzeby eksploracji i procesów poznawczych psychologia poznawcza
 • jest rezultatem działania popędów, zdeterminowane przez wcześniejsze doświadczenia i w dużej mierze nieświadome psychoanaliza
 • jest rezultatem działania bodźców zewnętrznych behawioryzm
                                     

1. Przykłady zachowań

 • zachowanie się konsumenta
 • zachowanie seksualne prawidłowe
 • zachowanie asertywne
 • zachowanie reakcyjne
 • zachowanie impulsywne
 • zachowanie społeczne
 • zachowanie prospołeczne
 • zachowanie ingracjacyjne
 • zachowanie kompulsywne
 • zachowania zdrowotne
 • zachowanie apetytywne
 • zachowanie antyspołeczne
 • zachowanie w pierwszych stosunkach seksualnych
 • zachowanie poznawcze
 • zachowania eksploracyjne
 • zachowanie organizacyjne
                                     
 • kontaktu z autorytetem i tłumem trema radzenia sobie z poczuciem winy. Zachowanie asertywne polega na uznawaniu, że jest się tak samo ważnym, jak inni
 • Zachowanie w Armii Lądowej Medal za Długoletnią Służbę i Dobre Zachowanie dla Regimentu Obrony Ulsteru Medal za Długoletnią Służbę i Dobre Zachowanie
 • Genetyka zachowania lub genetyka behawioralna, ang.: behavioural genetics nauka, zajmująca się badaniem nad wpływem, który wywierają geny na zachowanie ludzi
 • Zachowania trudne ang. challenging behaviour to zachowanie które swoim natężeniem, częstotliwością występowania lub długością trwania zagraża bezpieczeństwu
 • Zaburzenia zachowania występowanie nieprawidłowych zachowań nieadekwatnych do wieku dziecka, będących niezgodnymi z oczekiwaniami społecznymi. Do tych
 • antywzorzec formułuje wypowiedź tak, aby odbiorca sam się zorientował, jakie zachowanie uważane jest za niewłaściwe. Tym samym wyjaśnia podstawowe zasady kultury
 • Behawioryzm obiektu, zachowanie obiektu zbiór zaimplementowanych metod funkcji, procedur, metod dostępowych przypisany do obiektu interfejs obiektu
 • Zachowanie zabronione, zagrażające prawidłowemu przebiegowi wyborów lub referendum przestępstwo skierowane przeciwko wyborom i referendum. Jest nim:
 • Medal za Długoletnią Służbę w Marynarce Wojennej i Dobre Zachowanie ang. Navy Long Service and Good Conduct Medal brytyjskie odznaczenie, ustanowione
 • wierzytelności nieistniejącej nie popełnia przestępstwa zmuszania. Jej zachowanie stanowi bowiem realizację znamion surowiej karanego występku wymuszenia

Użytkownicy również szukali:

zachowanie odmiana,

...
...
...