Poprzednia

ⓘ Antoni Długosz
Antoni Długosz
                                     

ⓘ Antoni Długosz

Antoni Józef Długosz – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy częstochowski w latach 1994–2016, od 2016 biskup pomocniczy senior archidiecezji częstochowskiej.

                                     

1. Życiorys

Urodził się 18 kwietnia 1941 w Częstochowie. Ukończył tamtejsze II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta. W latach 1959–1965 studiował w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 20 czerwca 1965 w katedrze częstochowskiej miejscowy biskup diecezjalny Stefan Bareła. W latach 1968–1971 odbył studia specjalistyczne w zakresie biblistyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie ukończone z magisterium. Na tej samej uczelni w latach 1973–1976 pogłębiał specjalizację w dziedzinie katechetyki, po czym uzyskał doktorat na podstawie dysertacji Opowieść o Gedeonie Sdz 6–8, w świetle współczesnej teologii biblijnej. Habilitował się w 1994 w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, przedkładając rozprawę Katechetyczne przesłanie znaków Starego Testamentu.

Był wikariuszem w parafiach: Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie 1965–1966, św. Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowcu 1966–1968, św. Lamberta w Radomsku 1968 i 1971–1972. Od 1972 był wizytatorem katechizacji w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Częstochowie. Został kierownikiem ośrodka rehabilitacyjnego "Betania”, zajmującego się duszpasterstwem dzieci specjalnej troski i młodzieży uzależnionej.

W 1972 rozpoczął prowadzenie wykładów z biblistyki w Studium Katechetycznym w Częstochowie. W 1975 został wykładowcą katechetyki w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Tego samego przedmiotu nauczał w latach 1977–1979 w Krakowskim Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Został wykładowcą katechetyki także w Instytucie Teologicznym w Częstochowie, Sosnowieckim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, Kolegium Teologicznym w Sosnowcu i Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum” w Krakowie. Od 1993 był dyrektorem i wykładowcą Kolegium Teologicznego w Częstochowie. Napisał ponad 60 publikacji naukowych i książek na temat katechetyki i biblistyki.

18 grudnia 1993 został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej ze stolicą tytularną Aggar. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1994 w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Udzielił mu ich papież Jan Paweł II, któremu asystowali arcybiskup Giovanni Battista Re, substytut ds. Ogólnych Sekretariatu Stanu, i arcybiskup Josip Uhač, sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Jako dewizę biskupią przyjął słowo "Servire ” Służyć. W diecezji objął urząd wikariusza generalnego. 7 maja 2016 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa pomocniczego częstochowskiego.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski został delegatem ds. Ruchu "Wiara i Światło” oraz Stowarzyszenia "Arka”, a także delegatem ds. Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie. W 2000 był współkonsekratorem podczas sakry biskupa pomocniczego częstochowskiego Jana Wątroby.

We wrześniu 2003 zadebiutował w telewizyjnym programie katolickim dla dzieci Ziarno. Nagrał płyty z piosenkami, występował z koncertami. Szerszą rozpoznawalność zdobył dzięki utworowi Chrześcijanin tańczy, wielokrotnie odtwarzanemu w internecie, który przez innych twórców wiele razy był przerabiany i prezentowany w nowych aranżacjach. Autor książek dla dzieci.

                                     

2. Odznaczenia

Postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy z 2 czerwca 2016 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 przyznano mu Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W 2007 na wniosek częstochowskich dzieci otrzymał Order Uśmiechu, a w 2018 rzecznik praw dziecka Marek Michalak odznaczył go Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.