Poprzednia

ⓘ Protestantyzm w Japonii
Protestantyzm w Japonii
                                     

ⓘ Protestantyzm w Japonii

Pierwsi misjonarze baptystyczni przybyli do Japonii w 1889 r. Zostali oni wysłani przez Południową Konwencję Baptystów ze Stanów Zjednoczonych. Początkowo wysiłki misjonarzy baptystycznych koncentrowały się wokół południowych i zachodnich części kraju szczególnie zaś na wyspie Kiusiu. W kolejnych latach baptyzm rozprzestrzenił się jednak na całą Japonię, od Hokkaido po Okinawę. W 1989 r. Japońska Konwencja Baptystyczna posiadała 242 zbory i 31 654 członków. Jest ona jedną z działających w kraju denominacji baptystów obok Japońskiego Stowarzyszenia Baptystycznego. Japońska Konwencja Baptystyczna do chwili obecnej pozostaje w ścisłych związkach z południowymi baptystami i ma charakter konserwatywny.

                                     

1. Ważniejsze wyznania protestanckie

W kraju działają wszystkie ważniejsze wyznania protestanckie, m.in.:

 • Zjednoczony Kościół Chrystusa – 130 769 członków i 187 000 wiernych, w 1730 zborach,
 • mennonici – 2698 ochrzczonych członków,
 • Kościół Reformowany w Japonii – 5297 członków i 9800 wiernych, w 154 kościołach,
 • Kościół Luterański Japonii – 2490 członków,
 • Zbory Boże w Japonii – 22 800 członków i 31 000 wiernych w 215 zborach,
 • Kościół Ewangelicko-Luterański Kinki – 2757 członków,
 • Kościół Boży – 9 zborów,
 • Kościół Ewangelicko-Luterański Japonii – 7267 członków i 22 020 wiernych w 160 kościołach,
 • Prezbiteriański Kościół Chrystusowy – 5485 członków i 12 450 wiernych, w 125 kościołach,
 • Konwencja Baptystyczna Okinawa – 3404 członków w 38 zborach,
 • Wolni Baptyści Free Will Baptist – 10 zborów i 9 placówek,
 • Wolny Kościół Metodystyczny – 2128 wiernych w 26 kościołach,
 • Kościół Duch Jezusa – kościół charyzmatyczny, 74 850 członków i 125 000 wiernych, w 624 zborach,
 • Bracia plymuccy – 8500 członków i 11 200 wiernych, w 165 zborach,
 • Japońska Konwencja Baptystów – 16 875 członków i 35 100 wiernych, w 335 zborach,
 • Międzynarodowy Kościół Poczwórnej Ewangelii – 1402 wiernych w 37 kościołach,
 • Unia Baptystyczna Japonii – 4420 członków i 7028 wiernych, w 70 zborach,
 • Kościół Anglikański w Japonii – 28 450 członków i 56 900 wiernych, w 316 kościołach,
 • Armia Zbawienia.
 • Kościół Chrystusowy Ewangelii – 9600 członków i 12 960 wiernych, w 228 zborach,
 • Koreański Kościół Chrześcijański w Japonii Kościół Prezbiteriański – 7160 wiernych,
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – 15 300 członków i 17 150 wiernych w 119 zborach,
 • Kościół koreańsko-języczny – 6950 członków i 10 425 wiernych, w 139 zborach,
 • metodyści,
 • Kościół Nazarejczyka,
 • Chrześcijański i Misyjny Sojusz – ok. 3000 wiernych w 42 kościołach,
 • Japońskie Stowarzyszenie Baptystyczne – 476 członków w 11 zborach,
 • Kościół Otwartej Biblii Open Bible Churches – 662 członków w 18 kościołach,
 • Generalna Misja Immanuela – 7029 członków i 12 300 wiernych, w 123 zborach,
 • Japoński Kościół Świętości – 5400 członków i 13 500 wiernych w 168 zborach,
 • Japoński Sojusz Chrześcijański TEAM – 6704 członków i 9050 wiernych, w 190 kościołach,
 • Kościół Chrześcijański Syjonu Zion Christian Church,
 • Kościół angielsko-języczny – 6667 członków i 10 000 wiernych, w 189 zborach,
 • Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy – 9 kościołów,
 • Kościół Chrześcijański Kanaan Christian Canaan Church,

W Japonii działa 7700 zborów protestanckich, z czego 3 tysiące znajduje się w samym Tokio. W kraju działają protestanckie stacje telewizyjne oraz radiowe.