Poprzednia

ⓘ Stefan Adamski
Stefan Adamski
                                     

ⓘ Stefan Adamski

Studiował polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1976 roku – po sygnowaniu protestu przeciwko nowelizacji ówczesnej konstytucji PRL – w opozycji demokratycznej. W roku 1980 współredagował pierwszy historyczny biuletyn MKS NSZZ Solidarność, ukazujący się od strajku sierpniowego, przekształcony następnie w pismo regionu gdańskiego, którego redaktorem naczelnym był Mariusz Wilk. Latem 1981 roku przeszedł do Tygodnika Solidarność. W stanie wojennym i później publikował w prasie podziemnej – np. w wydawanym wówczas nielegalnie, wspomnianym powyżej piśmie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność, a także w pismach "Skorpion" i "Poza Układem", które redagowała Joanna Duda-Gwiazda.

Po roku 1989 w tekstach pisanych z pozycji niezależnego obserwatora odnosił się krytycznie do wielu przejawów transformacji ustrojowej i gospodarczej, uznając za elementarną powinność obywatelską zachowanie odpowiedniego dystansu do założeń wszelkich ideologii czy systemów politycznych. Zwolennik demokracji bezpośredniej i uczestniczącej. Poza problematyką społeczną i ekonomiczną zajmował się także krytyką literacką i filmową oraz produkcją filmów dokumentalnych.

Współredagował polski przekład pracy "Świat po kapitalizmie" Post-Corporate World. Life after Capitalism Davida Kortena, a także książki "Świat nie jest towarem" Le monde nest pas une merchandise, wydanej z inicjatywy i w tłumaczeniu Ewy Kubasiewicz-Houée, gdzie francuscy aktywiści ruchu na rzecz ekologicznego rolnictwa José Bové i François Dufour w formie wywiadu-rzeki prezentują swoje poglądy.

Od roku 2000 tj. niemal od początków formowania się ruchu alterglobalistycznego aktywnie w nim uczestniczy. Współzałożyciel Stowarzyszenia ATTAC Polska. W 2015 przystąpił do nowo powstałej Partii Razem.

Obszerny wybór tekstów poetyckich – Polonez albo rzeczpospolita wytrzeźwień, Maszoperia Literacka, Gdańsk 2010, ​ISBN 978-83-62129-95-9 ​.