Poprzednia

ⓘ Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
                                     

ⓘ Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Wydział Zarządzania i Transportu – jeden z 5 wydziałów wchodzących w skład Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Wydział powstał 11 września 1992 r. jako oddział Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Filii w Bielsku-Białej. Pełną samodzielność i nazwę Wydział Zarządzania i Informatyki uzyskał wraz z usamodzielnieniem się bielskiej uczelni w 2001 r. Obecną nazwę wydział nosi od 1 grudnia 2013 r.

Siedziba Wydziału Zarządzania i Transportu znajduje się w Kampusie Głównym ATH przy ul. Willowej 2, w dzielnicy Mikuszowice.

                                     

1. Władze

 • Komisja ds. Socjalno-Bytowych Studentów
 • Komisja ds. Budżetu, Finansów, Organizacji i Rozwoju Wydziału
 • Komisja ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
 • Dziekan: dr hab. Ewa Jurczyńska-McCluskey
 • Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych: dr inż. Sylwia Gąsiorek-Madzia
 • Komisja ds. Rekrutacji
 • Prodziekan ds. nauki: dr inż. Honorata Howaniec
 • Rada Wydziału
 • Komisja ds. Egzaminów Dyplomowych
 • Prodziekan ds. studiów stacjonarnych: dr Aneta Bąk
 • Komisja ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich
                                     

2. Kierunki i specjalizacje

 • Zarządzanie logistyką i jakością
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie w administracji i finanse organizacji
 • Zarządzanie
 • Rozwój zrównoważony europejskich wspólnot lokalnych
 • Studia europejskie
 • Stosunki międzynarodowe
 • Socjologia
 • Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Socjologia organizacji i zarządzania i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Nowe media i komunikacja społeczna
 • logistyka transportu
 • Transport
 • komputerowe wspomaganie w transporcie
                                     

3. Struktura organizacyjna

W skład Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej wchodzi 5 katedr, 5 zakładów dydaktycznych oraz jeden zakład samodzielny:

 • Katedra Zarządzania
 • Zakład Logistyki i Jakości
 • Zakład Przedsiębiorczości
 • Zakład Stosowanych Nauk Społecznych
 • Katedra Nauk Społecznych
 • Zakład Stosowanych Nauk Ekonomicznych
 • Katedra Programowania i Teorii Rozwoju
 • Katedra Socjologii
 • Katedra Stosunków Międzynarodowych
 • Zakład Prawa
 • Zakład Teorii Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej
 • Zakład Europejskiej Polityki Edukacyjnej, Jezykowej i Kulturalnej samodzielny
                                     

4. Jednostki międzywydziałowe

 • Podyplomowe Studium Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Podyplomowe Studium Zarządzanie Kryzysowe
 • Podyplomowe Studium Zarządzanie Logistyczne
 • Podyplomowe Studium Zarządzanie Nieruchomościami
                                     

5. Kadra

Na Wydziale zatrudnionych jest 88 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 8 profesorów tytularnych, 12 doktorów habilitowanych oraz 34 doktorów. Ponadto zatrudnionych jest 12 osób w administracji, w tym 6 osób pracujących w dziekanacie. Personel inżynieryjno-techniczny liczy 2 osoby.